Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Coraz więcej Polaków ma jakiś pojazd, a co za tym idzie także ubezpieczenie komunikacyjne. Na rynku działa wielu ubezpieczycieli oferujących różnorodne polisy. Zapewniają one ochronę pojazdu, właściciela, a także kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Zobacz, jakiego rodzaju polisy możesz wykupić.

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Warto wykupić kilka rodzajów polis, by zapewnić pojazdowi i pasażerom kompleksową ochronę. Stłuczka, przebita opona, kradzież – w każdej z tych sytuacji zadziała inne ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami szkód, jakie można wyrządzić mieniu lub osobom trzecim podczas jazdy. OC trzeba wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu albo wygaśnięcia poprzedniej polisy. W przeciwnym razie można zapłacić karę finansową. Ubezpieczenie jest ważne zazwyczaj przez 12 miesięcy. Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość odszkodowania to 5 mln euro dla szkód osobowych oraz 1 mln euro dla szkód rzeczowych.

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym. Może ograniczać się do terytorium Polski, albo działać także poza jej granicami.

Polisa AC chroni przede wszystkim przed kradzieżą. Obejmuje też uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu na skutek zderzenia, aktów wandalizmu, działania sił przyrody czy innych zdarzeń losowych, np. powodzi, pożaru – wyjaśnia ekspert z firmy Alien Ubezpieczenia w Szczecinie.

Ubezpieczenie NNW

Również jest polisą dobrowolną, ale warto zakupić ją razem z OC. Jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią kierowcy albo pasażera, ubezpieczyciel wypłaca finansową rekompensatę. Wysokość odszkodowania zależy od sumy NNW i procentu uszczerbku na zdrowiu. Ten ostatni ocenia komisja lekarska. Rekompensata z NNW przysługuje bez względu na to, czy przyznano inne odszkodowania.

Ubezpieczenie Assistance

Kolejne z kategorii dobrowolnych, ubezpieczenie Assistance, gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży albo unieruchomienia pojazdu. Zakres pomocy zależy od wariantu polisy. Może obejmować np. pomoc drogową, holowanie, wynajęcie pojazdu zastępczego, dostarczenie paliwa, naprawę pojazdu na miejscu awarii, nocleg, pomoc medyczną, hospitalizację. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dorzucają podstawowy Assistance do OC lub AC.

 

 

 

2019-03-21 11:22

Inne artykuły