Rodzaje kosztorysów

Kosztorys to bardzo istotny dokument, dzięki któremu inwestor od samego początku ma świadomość, czy opłaca mu się realizować określone przedsięwzięcie, może ubiegać się o finansowanie, i może kontrolować to, w jaki sposób jego pieniądze są wydawane. Z kolei wykonawca dzięki kosztorysom ma szansę stawać do przetargów i otrzymywać zlecenia. Jakie są typy kosztorysów?

Po co sporządza się kosztorysy?

Kosztorys to dokument, który pozwala przewidzieć koszty określonego przedsięwzięcia. Jest on przydatny zarówno inwestorom, jak i wykonawcom. Ci pierwsi wiedzą, ile pieniędzy muszą przeznaczyć na daną realizację i mogą świadomie porównywać oferty. Kosztorysy są niekiedy potrzebne do uzyskania finansowania, a na dalszych etapach ułatwiają rozliczanie inwestycji. Wykonawcy z kolei przygotowują kosztorysy, aby wyjść do inwestorów z pełną ofertą.

Kosztorysy są ważnym dokumentem w chwili, gdy dojdzie do sporu – mówi przedstawiciel Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych Taksator. – Dają kontrolę nad finansami niezbędnymi do realizacji inwestycji i pozwalają śledzić, czy wykonawcy gospodarują funduszami zgodnie z ustaleniami.

Wyróżnia się wiele typów kosztorysów. Poniżej wymieniamy i charakteryzujemy rodzaje kosztorysów, jakie można powierzyć kancelarii rzeczoznawczej.

Rodzaje kosztorysów

Wyróżnia się sześć typów kosztorysów, a cele każdego z nich są nieco inne. Wykonanie jakich kosztorysów można zlecić i czym się one charakteryzują?

  • Kosztorys inwestorski jest dla inwestora źródłem rzetelnej wiedzy o kosztach przedsięwzięcia. Pozwala mu podjąć decyzję co do tego, czy chce się on podjąć realizacji.
  • Przedmiar robót jest zestawieniem niezbędnych do zrealizowania prac. Są one wymienione w kolejności odpowiadającej rzeczywistym etapom robót i szczegółowo opisane.
  • Kosztorys ofertowy przedstawia wykonawca, stając do przetargu. Jest to forma kalkulacji kosztów prac i wynagrodzenia. Otrzymując kilka takich kosztorysów, inwestor może wybrać ten, który uzna za najkorzystniejszy.
  • Kosztorys na potrzeby pożyczki to orientacyjne szacunki kosztów inwestycji wykonywane na potrzeby np. banku przy ubieganiu się o kredyt lub urzędu podczas starań o dotację. Między innymi na tej podstawie zapada decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu finansowania.
  • Kosztorys zamienny przygotowuje się wtedy, kiedy przewidywania nie okazały się trafne i prace wymagały innej liczby jednostek przedmiarowych robót. Celem jest zmiana ceny ustalonej w umowie.
  • Kosztorys powykonawczy sporządza się wówczas, kiedy nie było kosztorysu ofertowego. W tym dokumencie wykonawca szacuje wynagrodzenie, jakie chce otrzymać za wykonanie prac.
2017-07-20 09:12

Inne artykuły