Rodzaje broni myśliwskiej

Polskie przepisy ściśle określają, jaka broń może być wykorzystywana w czasie polowań na zwierzynę łowną. Stwierdzają one między innymi, że broń myśliwska przy pełnym załadowaniu może oddać maksymalnie sześć strzałów i że nie może to być broń krótka, jak pistolety czy rewolwery.

Podział broni myśliwskiej

Podstawową kategorią podziału broni myśliwskiej jest stosowana amunicja. Wyróżniamy zatem broń:

  • Śrutową – do tej kategorii zaliczamy strzelby z jedną lub dwiema lufami. Wśród nich możemy mówić między innymi o dubeltówkach (dwie lufy tej samej średnicy obok siebie, inaczej zwane dwururkami) oraz nadlufkach (inaczej zwanych bok lub bock – są to strzelby z dwiema lufami jedna nad drugą)
  • Kulową – do tej kategorii zaliczamy sztucery, czyli broń z gwintowaną lufą. Podobnie jak strzelby mogą mieć jedną lub dwie lufy.
  • Kombinowaną, czyli posiadającą oddzielne lufy do strzelania pociskami śrutowymi oraz kulowymi. Do tej kategorii zaliczamy między innymi kniejówki posiadające dwie lufy oraz drylingi, zwane również trójlufkami. Zazwyczaj spotyka się drylingi z dwiema lufami do strzelania śrutem i jedną na kule. Ekspres-drylingi posiadają dwie lufy na kule oraz jedną na śrut. Firlingi to z kolei broń o czterech lufach – dwie na śrut, dwie na kule.

Drugim parametrem istotnym przy kategoryzacji, jest rodzaj zastosowanej automatyki. Pod tym względem broń myśliwską dzielimy na:

  • Jednostrzałową – najczęściej jest to broń łamana, w której po każdym oddaniu strzału konieczne jest ręczne umieszczenie w komorze nowego pocisku
  • Powtarzalną – wyposażona jest w magazynek, po oddaniu strzału konieczne jest załadowanie kolejnego pocisku do komory nabojowej i usunięcie starej łuski za pomocą ręcznego mechanizmu
  • Samopowtarzalną – inaczej zwana automatyczną. Broń z tej kategorii również wyposażona jest w magazynek, jednak po oddaniu strzału przeładowanie zachodzi automatycznie, po czym broń jest gotowa do kolejnego strzału.

Trzecim bardzo ważnym aspektem przy kategoryzacji broni myśliwskiej jest sposób ładowania pocisku do komory nabojowej. Wyróżniamy więc broń:

  • Łamaną – do tej grupy zaliczamy między innymi strzelby i sztucery jednolufowe, dubeltówki i nadlufki, kniejówki, drylingi oraz firlingi
  • Niełamaną – w tej grupie znajdziemy broń powtarzalną i samopowtarzalną, w której przeładowanie i usunięcie łuski następuje po ręcznym obsłużeniu mechanizmu (np. czółenka lub dźwigni), lub automatycznie przez wykorzystanie energii gazów prochowych powstających w momencie wystrzału.

Szeroki wybór broni myśliwskiej znajdziemy w ofercie firmy Komis Broni.

2017-02-09 14:52

Inne artykuły