Remont dachu - jakie formalności są potrzebne?

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, przed przystąpieniem do prac remontowych na dachu, konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. W zależności od zakresu planowanych prac, trzeba albo zgłosić zamiar ich przeprowadzenia w starostwie, albo postarać się o właściwe zezwolenie. Sprawdź, jak dokonać naprawy dachu zgodnie z obowiązującym prawem.

W zależności od rodzaju i zakresu napraw, a także typu budynku, remont dachu może wymagać zgłoszenia, zgłoszenia z projektem bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Dowiedz się, jakie procedury będą obowiązywały w przypadku twojej nieruchomości.

Prace dekarskie w świetle prawa

Prawo budowlane definiuje remont jako prace budowlane, których efektem jest odtworzenie pierwotnego stanu danego elementu, a jednocześnie mają zakres większy niż standardowa konserwacja – mówi specjalista z firmy Solidny Dekarz.

W przypadku dachów o remoncie możemy mówić w sytuacji, gdy wymieniamy pokrycie, ale nie ingerujemy w konstrukcję więźby. Ponieważ w ramach remontu dopuszczalne jest użycie materiałów innych niż oryginalnie, możemy np. wymienić blachodachówkę na dachówkę ceramiczną. Wymiana pojedynczych elementów pokrycia klasyfikowana jest jako konserwacja - takich działań nie trzeba nigdzie zgłaszać.

Działania takie jak montaż okna dachowego czy wymiana więźby, łączą się ze zamianą parametrów użytkowych lub technicznych całego budynku. Tego rodzaju ingerencja w konstrukcję nazywana jest nie remontem, ale przebudową dachu, w związku z czym przed rozpoczęciem prac konieczne będzie dopełnienie innych formalności.

Kiedy planowanym efektem robót jest zmiana kąta nachylenia połaci lub kształtu dachu, dochodzi do zmiany kubatury całego obiektu. Z technicznego i prawnego punktu widzenia jest to rozbudowa budynku, przy której obowiązują jeszcze inne przepisy.

Zgłoszenie remontu dachu

Formalności związane z remontem dachu domu jednorodzinnego nie należą do szczególnie skomplikowanych. Jeśli budynek nie jest klasyfikowany jako zabytek i nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wystarczy zgłosić planowane prace w starostwie. Zgłoszenie musi obejmować rodzaj, zakres i sposób planowanych prac oraz planowany termin rozpoczęcia robót dekarskich. Konieczne jest oczywiście podanie dokładnego adresu nieruchomości oraz numer ewidencyjny działki, na której znajduje się nieruchomość. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli dom znajduje się blisko graniczy działki starostwo może wymagać dodatkowych rysunków technicznych.

Po złożeniu zgłoszenia remontu w starostwie nie możesz zacząć robót od razu. Urząd potrzebuje czasu na zapoznanie się z nim. Jeśli w oznaczonym terminie (21 dni od przyjęcia zgłoszenia) starostwo nie zgłosi sprzeciwu, oznacza to, że możesz spokojnie rozpocząć remont dachu.

Nieco bardziej skomplikowane procedury obowiązują przed przebudową i rozbudową dachu – wymagane będzie pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie z projektem. Wniosek zgłaszany do urzędu w takim przypadku musi zawierać pełen zestaw dokumentów, obejmujący m.in. projekt budowlany i ekspertyzy stanu technicznego budynku.

2019-05-15 09:10

Inne artykuły