Program Erasmus – czy warto?

O programie Erasmus krążą bardzo różnorodne opinie. Pośród nich szczególnie cenne są te wygłaszane przez osoby, które skorzystały z możliwości, jakie daje program. I właśnie możliwości, szanse i korzyści płynące z uczestnictwa w Erasmusie chcemy przybliżyć w tym tekście. Jeżeli się wahasz – przeczytaj koniecznie!

Program Erasmus – co to jest i jak działa?

Erasmus to program wymiany studentów. Celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi w całej Europie. Wymiana dotyczy nie tylko nauki, ale też praktyk. Co szczególnie ważne, program nie ogranicza się do uczelni. Mogą brać w nim udział także inne instytucje, a nawet firmy czy organizacje. To otwiera europejskiej nauce nowe formy współpracy wykraczające poza czasem zbyt ciasne mury uczelni.

Wyjechać można na semestr lub dwa do uczelni, która także bierze udział w programie. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu także do nich należy. Szczegóły wyjazdu, kierunek oraz obowiązujący „erazmusa” zakres treści są ustalane indywidualnie i uzależnione m.in. od tego, jaki kierunek studiujemy.

Program Erasmus – same korzyści!

Co daje uczestnictwo w programie Erasmus? Przede wszystkim jest wyjątkową okazją do przeżycia intelektualnej przygody w warunkach, które niekiedy daleko odbiegają od polskich. Kolejna cenna, a może należałoby powiedzieć: bezcenna rzecz, to szlifowanie języka. Jesteśmy rzucani na głęboką wodę – zajęcia odbywają się bowiem w języku urzędowym kraju, do którego się udamy, a w najlepszym przypadku – po angielsku. Nie ma lepszej metody na naukę języka niż wymuszona sytuacją praktyka. W takich warunkach w lot łapiemy nowe słówka i konstrukcje, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mamy innego wyjścia! Głęboka woda to jest to, co służy intensywnej nauce.

Język to nie jedyny aspekt, który sprawia, że wyjazd „na Erasmusa” jest prawdziwą przygodą. Uczestnicy mają okazję poznać funkcjonowanie uczelni w innych warunkach niż krajowe. Często stykają się z zupełnie dla nich nowym podejściem do nauki, a także z innymi perspektywami badawczymi. Zyskują zatem nowe horyzonty, które pozostają nieosiągalne dla studentów przebywających przez cały tok studiów w Polsce.

Erasmus to tygiel narodowości i kultur. To przygoda nie tylko naukowa, ale także zupełnie osobista – gdy spotyka się tyle osób w całego świata, zawiązują się nowe przyjaźnie, często na całe życie. Wiele osób znajduje na Erasmusie miłość i postanawia przenieść się do innego kraju na stałe. Warto odpowiedzieć sobie nie tylko na pytanie: „Co zyskuję, jadąc?”, ale też postawić przed sobą kwestię: „Co mnie omija, podczas gdy tutaj tkwię?”. Odpowiedź na to pytanie może przerosnąć nasze najśmielsze oczekiwania.

Informacje o programie Erasmus są dostępne na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

2016-12-26 19:25

Inne artykuły