Progi podatkowe w Polsce

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem na postawie zasad ogólnych, czyli tzw. skali podatkowej, powinien znać progi podatkowe. Decydują one o tym, jak wysoki podatek odprowadzimy do Urzędu Skarbowego. W Polsce obowiązują dwa progi – 18% i 32%. Sprawdź, czym charakteryzuje się każdy z nich.

Informacje ogólne

Ważne jest, że są sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi płacić podatku do Urzędu Skarbowego. Z opłaty zwolnione są np. osoby, które w ciągu roku zarobiły  mniej niż 3 091 zł. Obecnie rząd planuje podwyższyć tę kwotę. Podatnik nie jest jednak zwolniony z obowiązków względem fiskusa i bez względu na wszystko każdy musi złożyć zeznanie podatkowe.

Istotny jest także fakt, że progi podatkowe odnoszą się do uzyskanego dochodu, a nie przychodu. W największym uproszeniu – dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Na wysokość podatku ma wpływ także wiele innych czynników, m.in. ulgi podatkowe, czy opłacone składki ZUS.

Próg podatkowy 18%

Stawką 18% opodatkowuje się dochody, które nie przekroczyły kwoty 85 528 zł. Wyliczając podatek wedle tego progu, dodatkowo pomniejszamy go o tzw. kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi obecnie 556,02 zł.

Próg podatkowy 32%

Przekroczenie kwoty 85 528 zł wiąże się z opodatkowaniem dochodu w wysokości 32%. Tą stawką opodatkowany jest jednak dochód powyżej tej kwoty. Podatnika obowiązują więc dwa progi – płaci 18% podatku za dochód do 85 528 zł, a pozostałe dochody, które przekraczają tę kwotę, muszą zostać rozliczone wg progu 32%.

Okiem eksperta

Progi podatkowe dotyczą tylko osób, które rozliczają się na tzw. zasadach ogólnych. Istnieją różne stawki podatku dochodowego, a ich wysokość jest uzależniona od dochodów. Zasada jest prosta – im wyższy dochód, tym wyższa stawka. Nie zapominajmy, że istnieje też tzw. kwota wolna od podatku, czyli jeśli czyjś dochód nie przekroczył 3 091 zł w skali roku, nie trzeba odprowadzać od niego podatku, co nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego – powiedział Krzysztof Byczkowski, który prowadzi biuro rachunkowe KEB w Sieradzu.

2016-12-26 17:12

Inne artykuły