Proces składowania towaru w magazynie krok po kroku

Wbrew pozorom magazynowanie towarów nie ogranicza się wyłącznie do poustawiania palet z towarem tam, gdzie akurat jest miejsce w pomieszczeniu przeznaczonym do składowania. To o wiele bardziej złożony proces, którego niuanse zależą w dużej mierze od polityki danej firmy w tej sprawie. Można jednak wyróżnić kilka kluczowych etapów zasadniczo podobnych w przypadku każdego dobrego magazynu.

Proces składowania towaru tak naprawdę rozpoczyna się już w momencie jego przyjęcia, zanim jeszcze de facto trafi on do magazynu. Warto wówczas skontrolować stan naczepy, bowiem jej ewentualne uszkodzenia (które dobrze jest udokumentować fotograficznie) świadczyć mogą o uszkodzeniu także przewożonego nią ładunku. Sposób jego zabezpieczenia również nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

Kontrola

Kolejny punkt to wejściowa kontrola towaru – ilościowa i jakościowa. Parametry muszą zgadzać się z zamówieniem, a także informacjami zawartymi na kartach specyfikacji produktów bądź w stosownych certyfikatach dołączanych z dostawą. Wykryte uszkodzenia lub braki należy odpowiednio udokumentować, a wadliwe towary zwrócić lub zeskładować w wyznaczonym miejscu.

Ewidencja

Pozostałe elementy trafiają do strefy przyjęć. Dokumenty potwierdzające przyjęcie towaru najlepiej jest podpisać dopiero po zakończeniu rozładunku. W jego trakcie może od razu mieć miejsce wprowadzenie produktów do ewidencji oraz ich oznakowanie ułatwiające zarówno dalszą identyfikację, jak i odtworzenie historii przepływu na wypadek wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w późniejszym czasie (pozwoli to podjąć skuteczne kroki w zakresie reklamacji).

Składowanie

Rozmieszczenie towarów w magazynie powinno być w przemyślany sposób zaplanowane. Uwzględnić należy tu m.in. parametry takie jak:

  • wymagane warunki przechowywania poszczególnych rodzajów produktów,
  • krótki czas dotarcia do wybranej pozycji na okoliczność wydania towaru czy jego okresowej kontroli,
  • system rotacji towarów,
  • optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Planowanie

Odpowiednio zaprojektowana logistyka przekłada się na sprawne funkcjonowanie obiegu towarów, a tym samym na wymierne zyski, dlatego warto powierzyć ją doświadczonym specjalistom, takim jak choćby podwarszawska firma DMT. Zajmą się też oni np. opracowaniem harmonogramu następujących w dalszej kolejności wydań towaru, jego kompletacji, pakowania czy ewentualnego konfekcjonowania zgodnie z adekwatną dokumentacją. Należyte przygotowanie teoretyczne i wprowadzanie bieżących korekt, gdy zachodzi taka potrzeba, istotnie ułatwia przeprowadzenie tych czynności od strony praktycznej.

2018-10-10 10:50

Inne artykuły