Polimerobeton i polietylen. Porównanie materiałów na odwodnienia liniowe

Zadaniem odwodnień liniowych – systemu korytek ze specjalnymi osłonami – jest odprowadzanie wody deszczowej. Przez odwodnienie liniowe deszczówka trafia do kanalizacji, studni, rowów melioracyjnych lub do zbiorników, by można ją było w przyszłości wykorzystać. W naszym artykule przyjrzymy się odwodnieniom liniowym z dwóch materiałów: polimerobetonu i polietylenu.

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu

Polimerobeton to kompozyt budowlany, który składa się z kruszywa, żywicy syntetycznej, mączki mineralnej i innych dodatków. Możemy więc powiedzieć, że jest to rodzaj betonu, w którym spoiwo cementowe zastąpione jest syntetycznymi żywicami. To materiał nienasiąkliwy, szczelny i mrozoodporny, co w przypadku odprowadzania wody jest oczywiście bardzo istotne. Z polimerobetonu produkowane są nie tylko prefabrykaty do systemów odwodnień liniowych, ale także na przykład elementy systemów odwodnień mostowych, pokrywy ulicznych wpustów, czy elementy kanałów służących do odprowadzania ścieków. Poza wspomnianymi już właściwościami polimerobeton charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną, stąd jego szerokie zastosowanie. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Scala Plastics Poland z Kostrzyna Wielkopolskiego, polimerobeton jest znacznie lżejszy od betonu ze spoiwem cementowym i możemy tworzyć z niego bardziej precyzyjne formy z gładkimi powierzchniami, dlatego świetnie sprawdza się jako materiał do produkcji elementów odwodnień liniowych typu lekkiego.

Odwodnienie liniowe z polietylenu i porównanie z polimerobetonem

Polietylen, polimer etanu, to syntetyk, którego właściwości zależą od warunków przeprowadzenia syntezy. Wyróżniamy kilka rodzajów polietylenów, na przykład: polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, polietyleny o dużej, średniej i niskiej gęstości, czy polietylen sieciowany. Elementy do odwodnień liniowych produkowane są przede wszystkim z polietylenu o dużej gęstości, oznaczanego symbolem PE-HD lub HDPE. Podobnie jak polimerobeton, polietylen jest materiałem nienasiąkliwym, szczelnym i mrozoodpornym, nie reaguje z chemikaliami. Polietylen jest lżejszy w porównaniu z polimerobetonem, za to ma niższą wytrzymałość mechaniczną.

Który z materiałów jest więc lepszy jako materiał na odwodnienie liniowe? - Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od tego, gdzie odwodnienie będzie poprowadzone i na jakie siły i naprężenia będzie narażone. Przykład: na parkingu, zwłaszcza takim, po którym porusza się wiele samochodów, lepiej sprawdzi się bardziej wytrzymały polimerobeton, za to do odwodnień liniowych terenów przydomowych bez obaw możemy skorzystać z elementów z polietylenu.

2019-02-25 08:40

Inne artykuły