Podstawowe rodzaje instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne należą do najważniejszych zespołów instalacyjnych w budynkach – zarówno tych mieszkalnych, jak i przemysłowych. Zapewniają one bowiem między innymi bezpośredni dostęp do bieżącej wody oraz pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury w ich wnętrzach. Jakie są podstawowe rodzaje instalacji sanitarnych i czym się charakteryzują?

Czym są instalacje sanitarne?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, instalacje sanitarne należą do zespołu instalacji budowlanych. Montowane są zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w celu doprowadzania do nich mediów takich jak woda, powietrze i gaz. Istnieje wiele rodzajów instalacji sanitarnych. My skupimy się na dwóch podstawowych, a mianowicie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji grzewczej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalację wody użytkowej tworzy układ przewodów, urządzeń i armatury, których zadaniem jest doprowadzanie wody z sieci wodociągowej do budynku, a ściślej do znajdujących się w nim punktów poboru wody, czyli toalety, kuchni czy łazienki.

Instalacja wodna musi być skonstruowana w taki sposób, aby jej użytkownicy mieli dostęp do tak do zimnej, jak i ciepłej wody. Dlatego też jest ona podgrzewana. W zależności zaś od sposobu ogrzewania wody, instalacja posiada odpowiednią konstrukcję.

Do instalacji kanalizacyjnej z kolei należą przybory sanitarne typu umywalki, wanny czy zlewozmywaki, które podłączane są przy pomocy rur do pionów kanalizacyjnych. Ścieki spływają do pionów, a następnie do poziomów kanalizacyjnych. Stamtąd, dzięki przewodowi zbiorczemu, jakim jest przykanalik, ścieki odprowadzane są do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, ewentualnie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do elementów, składających się na instalacje kanalizacyjną należą jeszcze:

  • syfony – czyli zamknięcia wodne, zabezpieczające przed wydostawaniem się gazów z instalacji do pomieszczeń,
  • wpusty – zbierające ścieki z powierzchni takich jak podłoga w pomieszczeniach gospodarczych, podjazdy czy tarasy,
  • czyszczaki – otwory rewizyjne, które są szczelne i zamknięte, a ich zadanie polega na oczyszczaniu niedrożnych przewodów kanalizacyjnych,
  • wywiewki – wyprowadzane ponad dach, a służące do napowietrzania kanalizacji oraz usuwania z niej gazów, powstających na skutek rozkładu zawartości ścieków,
  • zabezpieczenia przeciwzalewowe – urządzenia, które na zasadzie zasuw zapobiegają zalewaniu pomieszczeń nisko położonych przez cofające się z kanalizacji zewnętrznej ścieki.

Instalacja grzewcza

Jakie są rodzaje instalacji grzewczych?

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Metalik, która specjalizuje się w sprzedaży instalacji sanitarnych, techniki grzewczej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej:

Obecnie najbardziej powszechną instalacją grzewczą jest wodna instalacja centralnego ogrzewania, połączona z grzejnikami. Zazwyczaj są to instalacje wysokotemperaturowe, czyli takie, w których temperatura wody sięga do 80-90°C, średniotemperaturowe, w których woda osiąga 50-60°C oraz systemy niskotemperaturowe – takie jak systemy ogrzewania podłogowego – w których temperatura woda mierzy do 30-40°C.

A jak to wygląda w praktyce?

W zależności od rodzaju instalacji wykorzystywane są różne rozwiązania. I tak w instalacjach wysokotemperaturowych stosowane są kotły na paliwa stałe, w instalacjach grzewczych średniotemperaturowych zaś kotły kondensacyjne, a w instalacjach ogrzewania podłogowego z kolei pompy ciepła – dodaje nasz rozmówca.

2019-07-17 10:51

Inne artykuły