Od czego zależy wysokość zasądzonych alimentów

Wysokość alimentów jest zasądzana na podstawie dwóch rzeczy – usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz zarobków i majątkowych zobowiązanego (rodzica). Pamiętajmy jednak, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka może także polegać na osobistych staraniach o jego wychowanie lub utrzymanie, a nie tylko na z góry orzeczonej kwocie.

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Decyzja sądu ma na celu zapewnienie dziecku utrzymania na takiej stopie życiowej, na jakiej żyją rodzice i powinna to być stopa na godnym poziomie. Dlatego, przed wydaniem orzeczenia, sąd sprawdza usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Po ich skonfrontowaniu ustala odpowiednio wysokie alimenty.

Pamiętajmy, że możliwości zarobkowe i majątkowe nie oznaczają tylko zdolności płatniczej zobowiązanego. To całość dochodów, które osiąga się z wynagrodzenia za pracę, zysków z majątku, a także wszelkich dodatków, jak np. premie, nagrody jubileuszowe, itp.

Ponadto, sąd powinien także wziąć pod uwagę niewykorzystane możliwości, czyli dochody i zarobki, jakie zobowiązany mógłby uzyskać przy pełnym wykorzystaniu swoich możliwości, tj. sił fizycznych i umysłowych. Do oceny tych zdolności liczą się m.in.: wiek, stan zdrowia, wykształcenie, ukończenie specjalistycznych kursów itp.

Jak dodaje pracownik z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Magdaleny Burakowskiej:

Badając zdolność alimentacyjną, sąd uwzględnia czy rodzic należycie wykorzystuje swoje zdolności do pracy. W wyniku tej analizy, może przyjąć, że powinien zarabiać więcej, bo na przykład zmienił pracę na gorzej płatną, aby mieć więcej czasu wolnego, a taka decyzja wynikająca z dbania o własny komfort nie może wpływać na sytuacje uprawnionego do alimentów.

Jak wpływają wydatki obciążonego na wysokość alimentów?

Przy ustalaniu wysokości alimentów brane są pod uwagę nie tylko zdolności finansowe, ale również wydatki rodzica. Jednak są uwzględnia tylko te wydatki, które są zasadne i nie wynikają z potrzeby luksusu, która miałaby być realizowana kosztem dzieci.

Pamiętajmy, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia potrzeb uprawnionego albo zmiany zdolności alimentacyjnych zobowiązanego, każda ze stron może domagać się zmiany wysokości alimentów. Zmiana wysokości alimentów może nastąpić w drodze umowy albo na mocy nowego orzeczenia sądu.

2017-09-12 17:21

Inne artykuły