Od czego zależą ceny walut?

Ceny walut są zależne od różnych wskaźników – są to nie tylko czynniki wymierne, takie jak wzrost gospodarczy, stopa bezrobocia czy inflacja, ale również katastrofy naturalne lub emocje towarzyszące polityce rządów. Zmiany na rynku walutowym są dość dynamiczne i ciężko je przewidzieć. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć czynniki, które wpływają na ceny walut.

Na pytanie zawarte w tytule odpowie specjalista z Kantoru Cent.

Sytuacja gospodarcza

Wpływ na kursy cen walut ma między innymi sytuacja gospodarcza danego kraju. Składają się na nią między innymi wskaźniki produktu krajowego brutto, stóp procentowych, bezrobocia oraz cen i towarów.

W przypadku PKB jego wartość zależna jest od ilości towarów i usług wytworzonych na terenie danego kraju, w określonym czasie. Im ta suma jest większa, tym lepiej świadczy o gospodarce. Dodatkowo wpływ na kurs walutowy oraz gospodarkę ma również wysokość stóp procentowych. Im wyższe stopy, tym większy zwrot kapitału włożonego w inwestycję. Także zmniejszenie bezrobocia wpływa na stan gospodarczy. Dodajmy do tego inflację, która im mniejsza, tym bardziej wpływa na konkurencyjność towarów na tle innych państw – i mamy przepis na aprecjację, czyli wzrost wartości waluty.

Te trzy czynniki wpływają na stabilność gospodarczą danego kraju. Napływ inwestycji oraz kapitału powoduje wzrost gospodarczy, a tym samym wzmocnienie waluty danego kraju.

Stan prawny oraz sytuacja polityczna

Czynniki ekonomiczne to nie wszystko. Na wartość waluty wpływają również sytuacja polityczna oraz prawna. Stabilność w tych dwóch obszarach jest niezwykle ważnym czynnikiem, który determinuje powstawanie nowych inwestycji oraz napływ kapitału. Dla przedsiębiorców planujących inwestycje w danym kraju niezwykle istotne są wysokość podatków oraz liczba uchwalanych aktów prawnych, które mogą wpływać na ich działania.

Stabilna sytuacja polityczna i społeczna ma istotne znaczenie dla inwestorów. Ponieważ są to zazwyczaj inwestycje długoterminowe, polityczne konflikty zarówno wewnętrzne jak i międzynarodowe mogą mieć wpływ na stan gospodarki w przyszłości.

Zdarzenia nieoczekiwane

O ile pewnych czynników możemy być pewni, o tyle istnieją takie, które są bardzo trudne do przewidzenia. Są to między innymi katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne lub konflikty wewnętrzne, na przykład wojna domowa. W znacznym stopniu osłabiają one gospodarkę i stabilność państwa, przyczyniając się tym samym do deprecjacji, czyli spadku wartości danej waluty.

Jak więc widać kursy walut zależą od naprawdę wielu czynników – i nie zawsze istnieje możliwość ich przewidzenia oraz wpływu na wartość waluty.

2019-10-07 14:13

Inne artykuły