Na jakie pełnomocnictwo się zdecydować - zwykłe czy w formie aktu notarialnego?

Z pełnomocnictwa korzystamy w różnych sytuacjach. Najczęściej potrzebne jest ono w celu załatwienie różnych spraw urzędowych, kiedy sami nie jesteśmy w stanie stawić się w urzędzie, bo np. przebywamy za granicą. Dzięki pełnomocnictwu osoba trzecia, która jest z nami spokrewniona lub nie, może mieć np. wgląd w dokumenty urzędowe itp. Czym różni się zwykłe pełnomocnictwo od pełnomocnictwa notarialnego?

Pełnomocnictwo – definicja

Zgodnie z definicją pełnomocnictwo jest formą oświadczenia woli. Dokument ten upoważnia osobę prywatną np. członka rodziny lub dany podmiot do wykonania określonej czynności. Co ważne, postępowanie osoby upoważnionej wywołuje taki sam skutek, jak w przypadku, gdyby konkretnej czynności dokonał mocodawca, czyli osoba wyznaczająca pełnomocnika.

Pełnomocnictwo zwykłe (pełnomocnictwo ogólne)

 

Pełnomocnictwo zwykłe przygotowuje mocodawca i określa w nim zakres czynności, do których wykonania upoważnia swojego pełnomocnika. Niestety, pełnomocnictwo zwykłe nie zawsze uznawane jest np. przez urzędników, a jego wiarygodność może być kwestionowana ze względu na fakt, iż nie ma pewności czy mocodawca faktycznie je wystawił.

Pełnomocnictwo zwykłe może zostać zakwestionowane, a jego ważność stawiana jest pod dużym znakiem zapytania, bo pomimo konieczności umieszczenia w dokumencie danych poświadczających tożsamość mocodawcy (numer PESEL, numer dowodu osobistego) zawsze zachodzi ryzyko, że umieszczony pod dokumentem podpis mógł zostać sfałszowany – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Notarialnej Dorota Szuman-Krzych ze Szczecina.

Pełnomocnictwo z poświadczonym przez notariusza podpisem mocodawcy

Innym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Jest ono niezbędne w momencie występowania pełnomocnika przed urzędami lub załatwiania innych formalności związanych np. z pobieraniem odpisów dokumentów.

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

W przypadku pełnomocnictwa wystawianego w formie aktu notarialnego poświadczony zostaje podpis mocodawcy; dokument może też być zredagowany przez notariusza lub poddany koreckie, aby był zgodny z przepisami prawa oraz spełniał wymogi celu, dla którego zostaje wystawiony. Jest to zdecydowanie najlepsza i najbezpieczniejsza forma pełnomocnictwa, bo nie tylko dokładnie określa zakres działania pełnomocnika, ale także nie powoduje problemów podczas wykonywania czynności, do której pełnomocnik został wyznaczony, np. może on wprowadzić zmiany w księgach wieczystych, co jest niemożliwe w przypadku posiadania zwykłego pełnomocnictwa.

2019-07-08 12:36

Inne artykuły