Na czym polega dezynfekcja

W pewnych miejscach konieczne jest zachowywanie czystości na najwyższym poziomie. Taki stopień higieny pożądany jest przede wszystkim tam, gdzie przebywają osoby szczególnie narażone na skutki wszelkich zaniedbań związanych z brakiem czystości, na przykład w przychodniach. Działaniem mającym na celu pomoc w utrzymaniu higieny jest dezynfekcja.

Czym jest dezynfekcja?

Dezynfekcja jest zespołem działań, które mają na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Do jej zadań należy niszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów, a czasem też usuwanie form przetrwalnikowych. Jednak zdezynfekowany materiał nie jest jałowy – dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki, wiąże się z przedmiotami i powierzchniami użytkowymi.

-Pełną jałowość materiałów osiągnąć można dopiero w procesie sterylizacji, w którym zabija się wszystkie drobnoustroje i przetrwalniki. Sterylizacji poddaje się sprzęty specjalistyczne, natomiast dezynfekcja dotyczy powierzchni i obiektów użytkowych przeznaczonych do medycznego użytku i nie tylko – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę usługową Felis.

Efekt dezynfekcji zależy od drobnoustroju (jego gatunku, liczby i aktywności fizjologicznej), środka dezynfekcyjnego (jego właściwości chemicznych i fizycznych, stężenia, czasu działania) oraz środowiska (obecności materii organicznej, temperatury, wilgotności, pH, poziomu kationów Ca2+ i Mn2+ itp.).

Środki do dezynfekcji

Środki jakie stosuje się do dezynfekcji dzielą się pod względem tego, czy działają w sposób fizyczny, czy chemiczny. Do dezynfekcji chemicznej stosuje się parę wodną (do odkażania oczyszczonego wcześniej sprzętu, można używać jej przy odzieży, wyposażeniu sanitarnym i do unieszkodliwiania odpadów) oraz promieniowanie UV (do niszczenia drobnoustrojów zawieszonych w powietrzu i na powierzchniach nieosłoniętych).

Do chemicznych środków dezynfekujących zaliczają się sole amoniowe, alkohole, aldehydy, związki fenolu, związki metali ciężkich, związki halogenowe, utleniacze, tenzydy, kwasy, zasady oraz inne. Te substancje spotkać można m.in. w preparatach stosowanych na co dzień, a mianowicie w wodzie utlenionej, jodynie, proszku do prania i mydle.

W kwestii dezynfekcji warto wiedzieć, że skutek odkażania zależeć będzie od „mocy” danej substancji, jej stężenia oraz czasu ekspozycji czyszczonego materiału na działanie preparatu (im dłuższy, tym więcej bakterii, grzybów i wirusów zginie). Istotny jest też fakt, że chemiczne środki nie spełnią swojej roli w suchym otoczeniu, zatem konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego poziomu wilgotności.

2017-11-08 08:32

Inne artykuły