Na czym polega cieplne ulepszanie stali?

Ulepszanie cieplne to inaczej obróbka cieplna, która polega na połączeniu hartowania z wysokim odpuszczaniem. Stosowana przede wszystkim na wyroby stalowe, poddawane obróbce skrawaniem, takie jak wały okrętowe i samochodowe czy wały korbowe. Tego typu obróbce poddaje się stale średnio węglowe, o odpowiedniej wysokiej hartowności. Sprawdź, na czym polega cieplne ulepszanie stali?

Cieplne ulepszanie stali to zabieg popularnie stosowany. Prowadzi bowiem do wzrostu właściwości plastycznych stali, takich jak udarność, wydłużenie do zerwania czy przewężenia. Dzięki niemu następuje także wzrost wytrzymałości na rozciąganie, odporności na pękanie oraz spadek twardości.

Na czym dokładnie polega?

Charakterystyka procesu

Ulepszanie cieplne jest procesem technologicznym, zmieniającym właściwości mechaniczne oraz fizyczne metali i stopów, przez wywoływanie w nich zmian strukturalnych, będących funkcją temperatury, czasu i środowiska. Cały proces podzielić można na szereg etapów, takich jak hartowanie i wyżarzanie czy nagrzewanie, wygrzewanie i chłodzenie.

Proces cieplnego ulepszania stali polegać będzie zatem na nagrzewaniu stopu z odpowiednią prędkością do założonej temperatury, następnie wygrzewaniu w tej temperaturze przez określony czas, a następnie chłodzeniu pod różnymi prędkościami.

Zastosowanie

Cieplne ulepszanie stali ma szerokie zastosowanie. Stosuje się je do obróbki silników oraz części maszyn, pracujących pod zmiennymi obciążeniami, gdzie podnosi właściwości plastyczne oraz wytrzymałościowe stali. Ponadto opisywany proces wykorzystywany jest w technice oraz konstrukcji różnorodnych elementów maszyn, pojazdów oraz budowli, gdyż wiąże się z dużą uniwersalnością. Pozwala bowiem uzyskać stal o różnych parametrach wytrzymałościowych, udarnościowych oraz plastycznych.

Wysokiej jakości wyroby ze stali oferuje swoim klientom firma HAX-INOX, autoryzowany przedstawiciel firmy STAUDESTAHL na Polskę.

Zakres temperaturowy odpuszczania

Na końcu warto wspomnieć, iż dla stali węglowych oraz niskostopowych rozróżnia się dwa zakresy temperaturowe odpuszczania; niższy i wyższy.

Niższy to temperatury między 200 a 320 stopni. Tego typu odpuszczanie powoduje mały spadek twardości. Stosuje się go dla narzędzi, wymagających przede wszystkim wytrzymałości.

Odpuszczanie wyższe, plasujące się w temperaturze od 500 do 650 stopni, powoduje znaczny spadek twardości oraz wzrost plastyczności. Stosowane jest dla przedmiotów, od których wymagana jest ciągliwość oraz odporność na uderzenia. Otrzymana stal jest ciągliwa i miękka, a równocześnie wytrzymalsza, niż przed cieplną obróbką.

2019-02-20 13:49

Inne artykuły