Medycyna pracy – informacje o badaniach wstępnych

Każdemu pracownikowi przysługuje ochrona zdrowia w miejscu pracy. Aby jednak w ogóle zostać dopuszczonym do pracy, trzeba spełniać określone warunki zdrowotne. Ich sprawdzeniu służą badania wstępne do pracy. Kto musi je wykonać? Kto płaci? Na czym polegają wstępne badania w zakładzie medycyny pracy? Oto podstawowe informacje na ten temat, które przydadzą się każdemu u progu życia zawodowego.

Kto musi wykonać badania wstępne?

Badania wstępne musi wykonać przede wszystkim osoba, która ma zostać przyjęta do pracy w oparciu o umowę o pracę. Każde stanowisko wiąże się z jakimiś zagrożeniami: praca biurowa obciąża wzrok, na wysokościach – grozi upadkiem, w hucie – oparzeniami itd. Wiedząc, na jakie stanowisko został przyjęty pacjent, lekarz medycyny pracy wskazuje badania, które należy wykonać, aby sprawdzić, czy dana osoba może wykonywać swoją pracę. Na podstawie wyników pacjent otrzymuje orzeczenie o zdolności do pracy, chyba że badania dadzą negatywne rezultaty – wówczas będzie to orzeczenie o niezdolności do pracy.

Badania wstępne musi przejść nie tylko osoba, która po raz pierwszy podejmuje pracę. Dotyczą one także tych, którzy zmieniają pracodawcę lub stanowisko pracy. Badania muszą być przeprowadzone na nowo także wtedy, gdy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy pojawią się nowe zagrożenia dla zdrowia osoby zatrudnionej.

Jakie są badania wstępne i kto za nie płaci?

Koszty badania wstępnego (a także badań okresowych przeprowadzanych po jakimś czasie) pokrywa pracodawca. Należy je wykonać w ośrodku, który wskaże pracodawca, o ile ma on podpisaną umowę z jakąś placówką. Jeżeli nie, pracownik sam wybiera miejsce – w jego ofercie musi znajdować się medycyna pracy.

Wśród badań, jakie przeprowadzają ośrodki medycyny pracy, znajdują się: badania lekarsko-psychologiczne dla kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii pojazdów, badania dla kandydatów do szkół i na uczelnie, badania sanitarno-epidemiologiczne niezbędne w wielu branżach związanych z żywnością oraz usługami gastronomicznymi, badania wysokościowe oraz badania dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące.

Rzetelność badań wstępnych jest gwarancją naszego bezpieczeństwa w codziennym środowisku pracy. Najwyższy poziom usług medycznych w tym zakresie oferuje www.medycynapracybielsko.pl. Na wizytę można się zapisać we wszystkie dni robocze od godziny 8:00 do godziny 14:30.

2017-01-30 08:53

Inne artykuły