Krótka charakterystyka rodzajów tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są to materiały wykonane z polimerów syntetycznych. Charakteryzują się tym, że są sztucznie wytworzone przez człowieka, bowiem nie występują w naturze. Ich główną zaletą jest niski koszt produkcji serii gotowych wyrobów w porównaniu do innych grup materiałów. Współcześnie dostępne tworzywa sztuczne umożliwiają zastąpienie niemal każdego tworzywa naturalnego.

Podział tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są materiałami otrzymanymi na bazie polimerów. Powstają w wyniku łączenia z różnymi dodatkami. Można je podzielić na wiele sposobów, jednak najczęściej używa się podziału według właściwości reologicznych. Głównym kryterium jest zachowanie się polimeru w temperaturze pokojowej. Bada się je poprzez naprężenie i odkształcenie. Pod tym względem polimery można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są elastomery, które przy małym naprężeniu dają duże, odwracalne odkształcenia elastyczne. W zależności od podatności na proces wulkanizacji dzielą się one na wulkanizujące i niewulkanizujące. Stosuje się je m.in. w przemyśle maszynowym, transportowym, ale są również używane jako uszczelniacze techniczne. Drugą grupą są plastomery, które z kolei wykazują małe odkształcenia, a zwiększenie obciążenia może spowodować ich zniszczenie mechaniczne. Dzielą się one na termoplasty i duroplasty.

Charakterystyka termoplastów

Termoplasty charakteryzują się tym, że w wysokiej temperaturze pozwalają się kształtować. Natomiast po ochłodzeniu twardnieją i zachowują nadany im kształt oraz pierwotne właściwości. Uplastycznienia można dokonywać wielokrotnie. Zastosowanie termoplastów jest bardzo szerokie.

Ekspert z Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Duława tłumaczy:

Z polipropylenu i polietylenu produkuje się włókna syntetyczne. Z polichlorku winylu tworzy się rury, płyty i folie. Polistyren używany jest do produkcji nakrętek, tub i materiałów piankowych.

Charakterystyka duroplastów

Duroplasty z kolei charakteryzują się tym, że podwyższenie temperatury może powodować rozkład związku chemicznego polimeru. Są one więc nietopliwe i nierozpuszczalne, a odkształcenie w wysokiej temperaturze powoduje nieodwracalne zmiany. Wśród tworzyw termoutwardzalnych najczęściej używany jest nienasycony poliester, który stosowany jest do produkcji odlewów elektronicznych i zalewania urządzeń elektronicznych. Równie popularna żywica epoksydowa znajduje zastosowanie w produkcji klejów, kitów, szpachlówek do metali, lakierów o dużej odporności czy w posadzkach żywicznych. Natomiast żywica fenolowo-formaldehydowa używana jest w produkcji wełny mineralnej czy materiałów ogniotrwałych.

2019-04-03 14:40

Inne artykuły