Korzyści wynikające z zastosowania kruszywa z recyklingu

Kruszywa z recyklingu to jedne z dwóch rodzajów kruszyw alternatywnych wobec kruszyw naturalnych zgodnie z europejskimi normami. Dokładniej: to kruszywa, które powstały w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału, który został poprzednio zastosowany w budownictwie, a więc na przykład pokruszony beton. Innym rodzajem kruszyw alternatywnych są kruszywa sztuczne, np. łupek przepalony. Jakie korzyści wynikają z zastosowania kruszywa z recyklingu?

Uzasadnienie prośrodowiskowe

Recykling to jedna z popularnych metod ochrony środowiska naturalnego, której zadaniem jest ograniczanie zużycia surowców naturalnych i zmniejszanie ilości produkowanych odpadów. Możemy więc śmiało stwierdzić, że stosowanie recyklingu ma w pierwszej kolejności uzasadnienie prośrodowiskowe. W kontekście zastosowania kruszywa z recyklingu mamy do czynienia z trzema istotnymi aspektami: eliminujemy nadmierne zużycie surowców naturalnych (których pozyskiwanie za pewien czas mogłoby stać się problematyczne ze względu na ograniczone zasoby), redukujemy produkcję odpadów (tu z czasem mógłby nastąpić problem z pojemnością składowisk), a dodatkowo do wytwarzania kruszyw z recyklingu wykorzystujemy mniej energii niż do produkcji kruszyw syntetycznych. Zużycie energii to dziś jeden z popularniejszych tematów związanych z ochroną środowiska. W każdej branży przemysłu staramy się jak najbardziej ograniczać zapotrzebowanie na energię.

Przesłanki techniczne i ekonomiczne

Jak mówi nam przedstawiciel firmy brukarskiej PHU MABUD z Warszawy, mówiąc o korzyściach wynikających z zastosowania kruszyw z recyklingu, nie możemy również pominąć przesłanek technicznych i ekonomicznych. Dobrym przykładem jest konieczność przebudowania drogi w związku ze zwiększeniem natężenia ruchu. „Rozbierając” nawierzchnię i podbudowę drogi, którą będziemy na przykład poszerzać, pozyskujemy tony materiału, który można ponownie wykorzystać. I to są właśnie przesłanki techniczne do stosowania kruszyw z recyklingu. Pozostają nam jeszcze przesłanki ekonomiczne. Koszty budowy wielu konstrukcji – od brukowanych chodników przy domowych posesjach po duże obiekty – z wykorzystaniem kruszyw z recyklingu mogą być niższe. Materiały pochodzące z recyklingu powinny być dostępne w cenach konkurencyjnych do materiałów nowych, co dotyczy szczególnie konstrukcji mniejszych. Z drugiej strony: inwestorowi (podążając za przykładem brukowanego chodnika), a więc właścicielowi domu może się wydawać, że produkt z recyklingu jest produktem gorszej jakości. Dlatego też powinniśmy wyraźnie podkreślać nie tylko wynikające z zastosowania kruszyw z recyklingu korzyści dla środowiska, korzyści techniczne i ekonomiczne, ale także uświadamiać o tym, że materiały z recyklingu spełniają wszystkie warunki wymagane przez europejskie i polskie normy.

2019-02-21 08:01

Inne artykuły