Komu przyda się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kursy pedagogiczne pomagają w zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych. Ich celem jest szkolenie osób, które swoją ścieżkę zawodową pragną związać z nauczaniem, a nie ukończyły studiów pedagogicznych. Szczególnym rodzajem kursu jest ten dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Sprawdźcie do kogo jest on skierowany i co daje swoim absolwentom.

Dla kogo kurs pedagogiczny

Na kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestnikom przekazywana jest wiedza z zakresu aktów prawnych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy, przepisów bhp oraz umiejętności organizowania zajęć.

-Adresatami kursu pedagogicznego są osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych, które chcą szkolić młodych pracowników w różnego rodzaju zakładach pracy i szkołach. Daje on odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktorom, wykładowcom oraz trenerom różnych umiejętności związanych z praktyczną nauką zawodu – tłumaczy nasz rozmówca, reprezentujący Ośrodek Kształcenia Zawodowego „KURSAL”.

Wśród pozostałych umiejętności jakie nabywa się na kursie warto wymienić także zdolność doboru zasad i metod nauczania, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej w toku przyuczenia, oceniania i kontrolowania osiągnięć oraz realizowania instruktażu.

Absolwenci kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu składają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje organizator kształcenia.

Wymagania

Aby móc wziąć udział w kursie pedagogicznym trzeba mieć 18 lat i tytuł co najmniej mistrza w zawodzie, którego chce się nauczać lub w zawodzie, który wchodzi w zakres zawodu jakiego chce się nauczać. Jednak brak tytułu mistrzowskiego w zawodzie nie przekreśla kariery pedagogicznej. W tym przypadku należy nie tylko być pełnoletnim, ale także (do wyboru):

  • posiadać dyplom ukończenia technikum, szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej oraz tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do tego, którego chce się nauczać i trzyletni staż pracy,
  • posiadać świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, którego chce się nauczać lub równorzędnym oraz przynajmniej czteroletni staż pracy od momentu uzyskania tytułu zawodowego,
  • posiadać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie lub średniego studium zawodowego
    i tytuł robotnika wykwalifikowanego, bądź równorzędny w zawodzie, którego chce się nauczać, a także co najmniej sześcioletni staż pracy od uzyskania tytułu zawodowego,
  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku odpowiadającym zawodowi, którego chce się nauczać, a także przynajmniej trzyletni staż pracy od momentu uzyskania dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku i co najmniej sześcioletni staż pracy.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu warto zrobić w każdym z powyższych przypadków, ponieważ jego ukończenie znacznie poszerza możliwości na rynku pracy.

2017-09-11 16:57

Inne artykuły