Kiedy skorzystać z doradztwa inwestycyjnego?

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, czy to dotyczących kupna, czy najmu nieruchomości, każdorazowo wiąże się z ryzykiem. Ponieważ samodzielne oszacowanie wartości nieruchomości i zysków, jakie może przynieść oraz kosztów związanych z jej utrzymaniem wymaga sporej wiedzy i umiejętności, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Kiedy i dlaczego warto skorzystać z doradztwa inwestycyjnego?

Na czym polega doradztwo inwestycyjne?

Doradztwo inwestycyjne to profesjonalne wsparcie dla inwestorów podejmujących decyzję o kupnie, wynajmie bądź zagospodarowaniu nieruchomości, zarówno lokali mieszkalnych, jak i biur oraz innych powierzchni użytkowych. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla tych inwestorów, których interesuje obrót nieruchomościami komercyjnymi. Firmy zajmujące się doradztwem inwestycyjnym, czego przykładem jest NAI Estate Fellows, oferują kompleksowe usługi z tego zakresu. Podstawą jest tu oszacowanie wartości danego lokalu, a więc szczegółowa wycena nieruchomości, a także dokładne kontrole pod kątem stanu technicznego, prawnego oraz finansowego, czyli audyty nieruchomości. Pomocna będzie również fachowa analiza wykonalności projektu. Warto przy tym pamiętać, że profesjonalne doradztwo inwestycyjne powinno nie tylko skupiać się na danej nieruchomości, ale również na bieżącej sytuacji rynkowej i kształtujących się trendach, a także na potrzebach i możliwościach danego inwestora. Skorzystanie z doradztwa inwestycyjnego to większe prawdopodobieństwo podjęcia korzystnej decyzji biznesowej, a także oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu można znacznie zminimalizować ryzyko inwestycyjne i poprawić kondycję przedsiębiorstwa.

Doradztwo inwestycyjne – kiedy korzystać?

Jak już zostało wspomniane, doradztwo inwestycyjne to niezastąpione narzędzie w obrocie nieruchomościami. W jakich dokładnie sytuacjach warto skorzystać z usług profesjonalnego zespołu doradców inwestycyjnych?

  • Wybór nieruchomości – ocena przydatności danego lokalu pod planowaną inwestycję, uwzględniająca czynniki, takie jak lokalizacja, typ i stan nieruchomości oraz ich zbieżność z potrzebami i preferencjami inwestora.
  • Planowanie inwestycji – zaprojektowanie koncepcji zagospodarowania lokalu i analiza prawna uwzględniająca przepisy i obowiązujące dokumenty, np. warunki zabudowy czy plan miejscowego zagospodarowania, a także kwestie związane z dostępem do mediów
  • Zakup nieruchomości – dokładna weryfikacja prawnej sytuacji danej nieruchomości, a także jej rynkowej wartości oraz wskazanie ewentualnych problemów oraz ryzyka wiążącego się z inwestycją.
  • Realizacja inwestycji – doradztwo w zakresie regulacji prawnych oraz negocjacji cenowych związanych z zakupem bądź wynajmem nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne to zatem kompleksowa pomoc udzielana inwestorom na różnych etapach realizacji kupna, najmu bądź zagospodarowania nieruchomości.

2019-07-08 10:06

Inne artykuły