Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę to niezbędny dokument urzędowy dla każdego, kto pragnie wybudować własny dom. Ta decyzja administracyjna umożliwia legalne rozpoczęcie budowy, jednak aby była pozytywna, należy dopełnić pewnych formalności. Jakie dokładnie dokumenty należy pozyskać i gdzie je złożyć, aby móc wnioskować o pozwolenie na budowę i co warto wiedzieć o samym procesie wydawania tej decyzji?

Wniosek o pozwolenie na budowę – wymagane formalności

Jak wiadomo, pierwszym krokiem do budowy własnego domu jest kupno odpowiedniej działki. Aby móc rozpocząć budowę, działka powinna posiadać przyłącza. Chodzi tu o instalacje prądu, wody oraz kanalizacji, a także ewentualnie gazu ziemnego. Najlepszym wyborem będzie więc działka uzbrojona. Tego typu gotowe grunty dostępne są na osiedlach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, czego przykładem jest Osiedle Nowy Horyzont w Kobylance pod Szczecinem. Kolejnym krokiem do rozpoczęcia budowy jest zakup projektu. Może to być projekt gotowy, zaadaptowany do potrzeb konkretnej działki lub też sporządzony na indywidualne zamówienie. Dysponując projektem, można wnioskować o pozwolenie na budowę. W tym celu należy wypełnić wniosek w odpowiednim starostwie lub urzędzie miasta i dołączyć do niego następujące załączniki:

  • Projekt budowlany – cztery egzemplarze projektu uzupełnione o wymagane dokumenty, takie jak opinie, pozwolenia, uzgodnienia, a także z aktualnym zaświadczeniem o przynależności projektanta do odpowiedniej izby architektów lub innej izby samorządu zawodowego;
  • Oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane;
  • Warunki zabudowy – decyzja jest wymagana, gdy dla danej działki nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Oprócz tego inwestor powinien dysponować warunkami technicznymi związanymi z dostawą mediów.

Uzyskanie pozwolenia na budowę – co warto wiedzieć?

W procesie wydawania pozwolenia na budowę, właściwy organ weryfikuje kompletność i zgodność wybranego projektu budowlanego z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami dotyczącymi zarówno prawa budowlanego, jak i ochrony środowiska. Jeśli we wniosku i załącznikach pojawią się błędy lub braki, właściwy organ zażąda ich usunięcia. W przypadku niedopilnowania ustalonych terminów – decyzja o pozwoleniu na budowę będzie odmowna. Jeśli jednak inwestor dopełni wszelkich formalności w wyznaczonym czasie, właściwy urząd w ciągu 65 dni wyda pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę.

2019-02-05 12:21

Inne artykuły