Jak przebiega demontaż deskowań?

W ramach technologii budownictwa monolitycznego demontaż systemowego deskowania jest tak samo ważny, jak jego wcześniejszy montaż i należy go wykonywać równie starannie i precyzyjnie. O ile rozbieraniu tradycyjnych szalunków drewnianych może towarzyszyć nawet niszczenie jego poszczególnych elementów, to jest to niedopuszczalne przy demontażu  systemowego deskowania wielokrotnego użytku.

Elementy nowoczesnych systemów deskowań wielokrotnego stosowania

Tradycyjne deskowania drewniane służące do wykonywania stropów, ścian, filarów, fundamentów i innych budowlanych elementów monolitycznych składały się w zasadzie jedynie z desek, gwoździ i ewentualnie z belek podpierających. Demontaż deskowania tego typu można było przeprowadzać bez zbędnej pieczołowitości, ponieważ jego poszczególnych elementów i tak w większości przypadków nie dawało się już ponownie wykorzystać do zrobienia innych szalunków.

Zupełnie inaczej rzecz ma się z nowoczesnymi systemowymi deskowaniami np. takimi, jakie produkuje m.in. firma Doka Polska z Zielonki.

Tego typu deskowania to konstrukcje wielokrotnego użytku, dlatego też prace przy ich montażu, jak i demontażu powinny być prowadzone niezwykle starannie i w zgodzie z producenckimi instrukcjami, tak aby nie dochodziło do uszkadzania ich poszczególnych elementów.

Ze względu na zastosowania wyróżniamy deskowania ścienne, stropowe i słupowe, a dźwigowe i ramowe ze względu na materiał i konstrukcję.

Płaskie elementy deskowania są wykonane z wysokiej jakości, wielowarstwowej, wodoodpornej sklejki lub  płyt metalowych. Ich uzupełnieniem są dźwigary, podpory stropowe, kotwy szalunkowe, stożki zawieszenia, zaciski, kozły oporowe, rusztowania nośne, kompletne systemy ściągów i zawieszeń oraz wiele innych większych lub mniejszych detali. Wszystkie te elementy przenoszone są lub przewożone w specjalnych pojemnikach transportowych, takich jak kontenery, palety i ażurowe skrzynki, będących integralną częścią całego systemu.

Najważniejsze zasady demontażu deskowania systemowego

Logika nakazuje nam sądzić, że demontaż nowoczesnego deskowania systemowego wielokrotnego użytku, przebiega w odwrotnej kolejności niż jego montaż. Jest tak w istocie, dlatego też w przeznaczonych dla użytkownika instrukcjach opisane są wszystkie kolejne fazy montażu i demontażu takich rusztowań. Jak możemy się przekonać na przykładzie instrukcji dotyczącej deskowania wspomnianej wyżej firmy Doka, są to dokumenty bardzo szczegółowe i obszerne, z którymi każdy montażysta szalunków musi być obowiązkowo zapoznany. My zwrócimy tutaj uwagę na niektóre, szczególnie ważne momenty wiążące się z demontażem deskowania systemowego. Punktem wyjściowym naszej analizy jest fakt, że mamy tu do czynienia z deskowaniem wielokrotnego użytku, co jest zasadniczą determinantą sposobu jego demontażu. Rozbiórkę deskowania należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić poszczególnych, tworzących je  elementów. Prace demontażowe muszą być prowadzone przy użyciu właściwych narzędzi, a wszelkie zdemontowane większe i mniejsze detale winny być  składowane w systemowych pojemnikach transportowych. Odrywania desek (płyt) od betonowego monolitu nie wolno przeprowadzać przy pomocy żurawia; należy używać do tego odpowiednich przyrządów np. klinów drewnianych, narzędzi ustawczych lub innych urządzeń systemowych. Żadnych elementów deskowania nie wolno zrzucać z wysokości na ziemię. Po demontażu należy dokonać gruntownego przeglądu wszystkich części deskowania i przeprowadzić jego konserwację. Elementy uszkodzone należy odłożyć oddzielnie i w porozumieniu z serwisem producenta naprawić lub wymienić je na nowe.

Właściwy demontaż systemowego deskowania i jego regularna konserwacja zapewnią jego długie i bezpieczne użytkowanie.

2018-11-28 13:06

Inne artykuły