Jak powinien postępować pracownik w przypadku pożaru?

Nawet w przypadku stosowania na co dzień zasad ochrony przeciwpożarowej, w firmie bądź w jej okolicy może wybuchnąć pożar. Co należy zrobić w takiej sytuacji  i jak się zachować? Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma przede wszystkim czas reakcji. Jeśli zauważony zostanie pożar, trzeba również starać się zachować spokój. Wówczas podejmowanie odpowiednich decyzji jest łatwiejsze.

Szkolenie przeciwpożarowe

Zacząć należy od tego, że każdy pracownik powinien wiedzieć, jak zachować się w sytuacji pożaru – dlatego oprócz przypominania, warto go także przeszkolić na rzetelnym kursie. Tego typu kursy prowadzi dziś wiele firm, takich jak na przykład Pirotoks. Uczą one nie tylko konkretnych zachowań i procedur, ale również tego, jak w takiej sytuacji opanować stres. Pierwszym krokiem, który należy wykonać w przypadku pożaru jest zaalarmowanie wszystkich osób, które znajdują się w miejscu zagrożenia i są narażone na jego skutki. Trzeba natychmiast uruchomić alarm przeciwpożarowy. Kolejnym krokiem powinno być wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. Tutaj kluczowe znaczenie ma podanie im właściwej lokalizacji i rodzaju zdarzenia, do którego doszło. Jeśli jest to pożar, należy powiedzieć co się pali i gdzie. Nie można również zapomnieć o przedstawieniu się i podaniu numeru telefonu do kontaktu. Kluczowe znaczenie ma to czy występuje sytuacja zagrożenia życia. Nie można z dyspozytorem rozłączyć się do chwili, gdy ten nie poinformuje o przyjęciu zgłoszenia.

Pożar – gasić czy uciekać?

Dopiero potem  można przystąpić do ewakuacji ludzi ze strefy zagrożenia. Jeśli są poszkodowani, trzeba im oczywiście udzielić pierwszej pomocy. W sytuacji, gdy pożar nie jest rozległy, można rozpocząć gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, który powinien znajdować się w każdej firmie. Nie należy jednak narażać się na niebezpieczeństwo. Gdy pożar jest duży bądź w jego pobliżu znajdują się materiały łatwopalne czy wybuchowe, wskazana jest natychmiastowa ewakuacja. Kluczowe znaczenie w przypadku wybuchu pożaru w firmie ma szybkość działania.

Jak powinna przebiegać ewakuacja

Jak powinna wyglądać wzorowo przeprowadzona ewakuacja w czasie pożaru w miejscu pracy? Należy w tym przypadku poruszać się korytarzami i klatkami schodowymi, a więc poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi, z których można bezpośrednio wyjść na zewnątrz. Drogi i wyjścia pożarowe powinny być oczywiście w odpowiedni sposób oznakowane. W czasie prowadzenia takiej akcji zabronione jest wykonywanie działań, które mogą prowadzić do niepotrzebnej paniki, zatrzymywanie i tamowanie ruchu oraz poruszanie się w kierunku przeciwnym. Należy bezwzględnie wypełniać polecenia ratowników czy innych osób zarządzających akcją ewakuacyjną. Czasem konieczna jest również ewakuacja mienia.

2019-01-09 13:32

Inne artykuły