Jak dochodzić odszkodowania za wypadek drogowy

Każda osoba, która ucierpiała w wypadku drogowym ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia. Możliwość jego uzyskania zależna jest od stopnia negatywnych skutków wypadku mających wpływ na życie poszkodowanego, tak w sferze niematerialnej, jak i materialnej. Sprawdźcie jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny.

Dla kogo odszkodowanie?

Wielu poszkodowanych w wypadkach drogowych nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że może otrzymać z tytułu poniesionych szkód odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku z jego polisy OC. Często są oni pewni, że należy im się jedynie kwota, którą wypłaca ubezpieczyciel, choć jest ona jedynie częścią całego odszkodowania, jakie mogą otrzymać. W zależności od stopnia poniesionych szkód, można ubiegać się o znacznie więcej.

-Od sprawcy wypadku można żądać finansowego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy, czyli zwrotu wszelkich kosztów leczenia, a w przypadku poważnych konsekwencji zdrowotnych, można wystąpić o przyznanie renty. Ponadto, członkowie rodziny zmarłego w wyniku wypadku mogą domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za pogorszenie sytuacji materialnej, renty oraz zadośćuczynienia, a ubezpieczyciel sprawcy zobowiązany będzie do rekompensacji wszystkich roszczeń – tłumaczy ekspert reprezentujący Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym.

Wysokość świadczeń uzależniona jest od rodzaju doznanych obrażeń ciała i ich następstw. Kwota odszkodowania sięgać może nawet 5 mln euro.

Dochodzenie odszkodowań

Aby domagać się odszkodowania z polisy sprawcy należy spisać jego dane i wezwać na miejsce zdarzenia policję. Należy zrobić to także wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, ponieważ policja dokona potwierdzenia i dokumentacji zdarzenia, a te przydadzą się w przypadku starania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

O wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia starać się można przez 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowie się kto jest sprawcą wyrządzonej szkody. Pierwszym krokiem w dochodzeniu świadczeń jest zebranie pełnej dokumentacji i przekazanie jej do ubezpieczyciela wraz ze zgłoszeniem szkody. Jest on zobowiązany do wypłacenia odszkodowania i zadośćuczynienia w ciągu 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanej sprawy w terminie 90 dni.

Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia zależy od uznania ubezpieczyciela i nawet w przypadku podobnych spraw, wypłacone kwoty mogą się różnić. Aby wywalczyć jak najlepsze odszkodowanie i zadośćuczynienie, warto zwrócić się o pomoc w jego uzyskaniu do odpowiedniego podmiotu świadczącego pomoc w tym zakresie.

2017-10-31 09:57

Inne artykuły