Filtry sprężonego powietrza – ich funkcja i skuteczność

Współczesna technika filtracji sprężonego powietrza jest niezwykle rozwinięta. Dzięki jej rozwiązaniom możliwe jest ekonomiczne i dokładne oczyszczanie powietrza do każdego – nawet najwyższego stopnia czystości. Takie z kolei jest wymagane przez proces technologiczny, ale i urządzenia bądź układy pneumatyczne.

Filtracja – najważniejszy etap procesu oczyszczania powietrza

Filtracja jest kluczowym etapem oczyszczania sprężonego powietrza. Dzięki niej nie ma znaczenia kryterium jakości sprężonego powietrza (w odniesieniu do powietrza wychodzącego ze sprężarek).

Nie ma również znaczenia rodzaj urządzenia – czy jest to sprężarka śrubowa powietrza olejowa, z wtryskiem oleju, łopatkowa, śrubowa zmiennoobrotowa z wtryskiem oleju, czy też kompresor tłokowy olejowy bądź bezolejowy. Dzięki tym urządzeniom każdy wymóg użytkownika (tak zwanej sieci sprężonego powietrza), może być zrealizowany – w sposób tani i skuteczny.

Dzieje się tak, ponieważ sprężone powietrze jest już filtrowane w procesie sprężania w sprężarkach śrubowych. Następnie proces ten odbywa się przed osuszaczem sprężonego powietrza. Po czym - następuje dokładne filtrowanie za osuszaczem powietrza. Ale jeszcze przed jego wejściem do zakładowej sieci sprężonego powietrza. Po całym procesie następuje ostateczne filtrowanie – przed wymagającymi tego maszynami oraz fragmentami linii produkcyjnych zakładu. W wielu przedsiębiorstwach montowane są filtry dokładne, węglowe i sterylne. Zakładami, które bezwzględnie wymagają takich zaawansowanych urządzeń są wszystkie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Filtry powietrza – skuteczne oczyszczanie powietrza

Obecnie stosuje się filtry powietrza o konstrukcji pozwalającej na skuteczne działanie tych urządzeń niezależnie od stopnia zanieczyszczenia danego filtra. Przy czym, nawet za dobrym filtrem jakość jest zależna od klasy filtracji filtra. W momencie rosnącego zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego filtra zwiększa się spadek ciśnienia. Automatycznie maleje też ilość sprężonego powietrza, jakie jest przepuszczane przez taki filtr.

Zatem kluczowym etapem jest odpowiedni dobór filtrów wraz z ich konstelacją. A także ich systematyczna konserwacja. W takich przypadkach pod uwagę powinny być brane kwalifikacje firmy dostarczającej przedsiębiorstwu filtry. Jedną z bardziej znanych i cenionych na rynku firm specjalizujących się w produkcji i serwisie urządzeń sprzęgających powietrze jest ALMIG Compressor Systems, która prowadzi m.in. sprzedaż wysokiej jakości filtrów sprężonego powietrza.

Filtry odolejające sprężonego powietrza

Istotną kwestią przy zakładaniu odolejających filtrów sprężonego powietrza jest kolejność ich montażu. Należy pamiętać, iż decydującym czynnikiem jest wymagana czystość sprężonego powietrza. Określana jest ona przez ostatni z kolei filtr powietrza. Produkty filtrujące, które go poprzedzają są tylko elementami składowymi całości, a ich funkcją jest zabezpieczanie i przedłużenie okresu eksploatacji filtra końcowego. Stan techniczny i stopień zużycia poszczególnych wkładów filtrów ma znaczenie dla efektywności filtracji ostatniego, dokładnego filtra zamontowanego w instalacji.

Filtry węglowe i sterylne

Innym ważnym elementem w procesie oczyszczania powietrza jest pozbawienie go zapachu i smaku, na przykład oleju. Eliminują je węglowe filtry sprężonego powietrza. Produkty te muszą być odpowiednio użytkowane, gdyż ich skuteczność pogarsza się w trakcie eksploatacji. Ważna jest tu systematyczna i zgodna z zaleceniami producenta, wymiana wkładów.

W zakładach farmaceutycznych i spożywczych stosowane są filtry sterylne powietrza. Należą one do oddzielnej klasy produktów. Ponadto wymagają one starannego, rzetelnego doboru oraz odpowiedniej, systematycznej konserwacji. Ważna w tym przypadku jest również ich sterylizacja. Filtr sterylny sprężonego powietrza zawsze musi być poprzedzony filtrem odolejającym, a także osuszaczem sprężonego powietrza.

Należy pamiętać również o skutecznym i pewnym odprowadzaniu oleju, jaki zatrzymywany jest przez filtry powietrza. Zaniedbanie tego czynnika może doprowadzić do zaolejenia linii za filtrem. Dobrymi produktami zapobiegającymi zaolejaniu linii są filtry sprężonego powietrza  serii AFM . Doskonale oczyszczają one powietrze z takich zanieczyszczeń stałych, jak zapylenie czy rdza występująca w układzie sieci sprężonego powietrza.

Wymiana wkładów filtrowych – to konieczność

Konieczna jest częsta wymiana wkładów filtrowych. Podyktowana jest ona odkładaniem się w nich wszelkich zanieczyszczeń . Nie wymienione wkłady – przepuszczą nieczystości do dalszej części układu sieci sprężonego powietrza. To z kolei z pewnością wywoła efekt zanieczyszczenia układów roboczych instalacji.

Z kolei stosowane filtry sprężonego powietrza – centralne lub instalowane przed maszynami zatrzymują powstające zanieczyszczenia i jednocześnie eliminują możliwe straty wynikłe z konieczności zatrzymania linii produkcyjnej.

Filtry sprężonego powietrza w łatwy sposób mogą być montowane w sprężarkowniach, przewodach, kompresorowniach, rurociągach, a także sieciach sprężonego powietrza. Co ważne, produkty te nie powinny być montowane w miejscach o niskich temperaturach. Zaleca się, by były stosowane w zamkniętych pomieszczeniach roboczych.

Informacja: Almig - Sprężarki powietrza
2016-12-22 16:51

Inne artykuły