Elementy ewidencji dróg

Zbiór danych o różnego rodzaju gruntach i budynkach, prowadzony w sposób systematyczny, określany jest mianem ewidencji gruntów. Zbieranie danych o ludziach, a konkretnie – ich narodzinach, zgonach czy zmianie stanu cywilnego to nic innego jak ewidencja ludności. A co kryje się pod hasłem ewidencji dróg? Jakiego rodzaju elementy składają się na taki spis?

Ewidencja dróg regulowana prawem

Kwestia założenia i prowadzenia ewidencji dróg publicznych jest regulowana przepisami prawnymi, a konkretnie chodzi o rozporządzenie z dn. 16.02.2005 roku, określającego sposób numeracji i ogólnej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. Osobą odpowiedzialną za jej uaktualnianie jest zarządca konkretnej drogi, który może to zadanie zlecić specjalistycznej firmie. Innymi ważnymi dokumentami określającymi sposób wykonania ewidencji są ustawy o drogach publicznych oraz o ruchu drogowym. Warto dodać, że celem prowadzenia takiego spisu jest zbieranie informacji o aktualnym stanie dróg oraz warunkach, jakie na nich panują. Są one również wykorzystywane do celów stricte statystycznych.

Elementy

Aby ewidencja drogowa była kompletna, niezbędne jest określenie jej dokładnych pomiarów (kilometraż), wraz z uwzględnieniem nawierzchni i pasa drogowego. Nie można zapominać przy tym o występujących elementach (np. znaki drogowe, sygnalizacja) oraz obiektach tejże infrastruktury, które muszą zostać uwzględnione w spisie. Do przeprowadzenia ewidencji dróg wykorzystuje się nowoczesne technologie i urządzenia, które umożliwiają pobranie właściwych wymiarów. Następnie uzyskane dane są wprowadzane do odpowiednich programów komputerowych. Ostatnim elementem ewidencji jest założenie dokumentacji, w której muszą znaleźć się: książka drogi publicznej, obiektu mostowego, wykaz tuneli oraz mapa (ilustrująca informacje umieszczone w książkach ewidencyjnych, umożliwiająca organizację ruchu). Klasyfikacja obejmuje trasy publiczne, do których zalicza się drogi: gminne, powiatowe, wojewódzkie, a także krajowe.

Opinia eksperta

Przeprowadzenie ewidencji dróg warto powierzyć specjalistom, którzy dzięki odpowiedniemu doświadczeniu i zastosowaniu właściwych sprzętów i technologii, wykonają te usługi w sposób dokładny i kompleksowy. Realizacja tego zadania na wysokim poziomie będzie dużą oszczędnością zarówno czasu, jak i pieniędzy dla osoby zlecającej wykonanie usługi. Wybierając ofertę konkretnego przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę na doświadczenie i opinie innych klientów – przekonuje specjalista z firmy DroGIS z Giżycka.

2017-10-02 08:31

Inne artykuły