Do czego upoważniony jest patrol interwencyjny?

Profesjonalna ochrona osób i mienia to w dzisiejszych czasach nie kaprys czy nadmierna ostrożność, a po prostu konieczność. Coraz bardziej się bogacimy, cenimy nie tylko swój majątek, ale też posiadane informacje i wiedzę, a przede wszystkim zdrowie i życie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób korzysta z usług ochrony, których kluczowym elementem jest działalność patroli interwencyjnych.

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny jest istotnym elementem usług polegających na ochronie osób oraz mienia. Termin ten figuruje w regulacjach prawnych i oznacza on grupę składającą się z co najmniej dwóch pracowników ochrony. Zgodnie z przepisami osoby należące do grupy interwencyjnej mogą być uzbrojone. Z tego powodu do patroli interwencyjnych trafiają pracownicy odpowiednio przeszkoleni z posługiwania się bronią palną.

Patrol interwencyjny podejmuje działanie, gdy otrzyma informację czy to od innych pracowników ochrony, czy też pochodzącą z systemów alarmowych - o zaistnieniu sytuacji zagrożenia mienia, życia lub zdrowia osób, np. w przypadku włamania, napadu, kradzieży, zakłócania porządku czy aktów wandalizmu. - Wylicza przedstawiciel Biura Ochrony Gabor z Gdańska. - Jest to zatem ważne ogniwo ochrony fizycznej lub systemów monitoringu, które odpowiada za bezpośrednie, doraźne interwencje. Aby reakcja grupy interwencyjnej była odpowiednio szybka, konieczny jest sprawny system komunikacji, a także właściwe pozycjonowanie pracowników w terenie.

Patrol interwencyjny upoważniony jest do posługiwania się bronią palną i stosowania środków przymusu bezpośredniego, ale także do udzielania pierwszej pomocy. Powinien również współpracować ze służbami porządkowymi i mundurowymi.

Patrol interwencyjny zakres działań

Co dokładnie wchodzi w zakres obowiązków patroli interwencyjnych? Pracownicy ochrony działający w ramach tych jednostek zajmują się interwencjami polegającymi m. in. na odpieraniu zamachów i udaremnianiu włamań, ale także na podejmowaniu działań o charakterze ratowniczym, zarówno wobec zagrożonego mienia, jak i osób. Patrol interwencyjny upoważniony jest do:

  • ścigania i ujmowania sprawców;
  • ochrony śladów i dowodów w miejscu zdarzenia;
  • podjęcia działań

Oprócz podejmowaniem interwencji doraźnych, patrole interwencyjne zajmują się także prewencją poprzez patrolowanie wyznaczonych obszarów, asystowanie przy różnego rodzaju działaniach, a także kontrolowanie innych pracowników. Nie ulega zatem wątpliwości, iż działalność patroli interwencyjnych jest kluczowa dla skutecznej ochrony mienia i osób.

2019-06-12 11:00

Inne artykuły