Do czego służy pachymetria?

Pachymetria to badanie oceniające grubość rogówki ocznej, która wpływa na ciśnienie w oku. Wykonuje się ją u osób, u których występuje zawyżone lub zaniżone ciśnienie oczne. Należy podkreślić, że chociaż wysokie ciśnienie śródgałkowe często prowadzi do poważnych chorób takich jak jaskra bądź nadciśnienie oczne, to nie zawsze musi ono potwierdzać chorobę. Osoby mające grubszą lub cieńszą rogówkę mogą mieć odbiegające od standardowego ciśnienie i nie ma w tym nic niepokojącego.

Pachymetria – jak wygląda badanie grubości rogówki?

Okulista może wykonać pachymetrię na dwa sposoby – metodą dotykową i bezdotykową. Pierwsza z nich polega na użyciu do badania pachymetrów ultradźwiękowych, które bezpośrednio dotykają rogówki pacjenta. Warto jednak podkreślić, że badanie jest bezbolesne, gdyż lekarz znieczula wcześniej oko przy pomocy specjalistycznych kropli. Podczas badania pachymetr wykonuje kilka pomiarów centralnej grubości rogówki, które później są uśredniane. Następnie wyniki badania porównywane są z normami w tabeli, a później oceniana jest wartość ciśnienia gałkowego. Klinika okulistyczna może także stosować drugą metodę – pachymetrię bezdotykową, podczas której wykonuje się laserową tomografię rogówki. Tego typu pachymetria mierzy nie tylko grubość rogówki w jej centralnym punkcie, ale na jej podstawie tworzona jest także mapa ukazująca grubość całej rogówki. W porównaniu z metodą dotykowa, opcja laserowa pozwala także ocenić ją pod względem budowy oraz dodatkowo umożliwia ocenę struktury przedniego odcinka oka. Za wyborem tej metody przemawia jej dokładność oraz uzyskanie innych, ważnych informacji o oku pacjenta.

Kiedy warto wykonać pachymetrię? – jaskra, stożek rogówki i inne schorzenia

Pachymetria wykonywana jest przede wszystkim przed wszystkimi operacjami rogówki. To również badanie diagnostyczne u pacjentów, u których okulista (np. ze Specjalistycznego Ośrodka Okulistycznego Małgorzaty Jarzębińskiej-Večeřovej z Wrocławia) podejrzewa choroby oka m.in. dotyczy to schorzeń takich jak jaskra (zarówno jaskra z prawidłowym ciśnieniem, jak i z wysokim oraz we wczesnej jej diagnostyce i określeniu ryzyka). Wykonywana jest także w diagnostyce stożka rogówki i nadciśnienia ocznego. Można wykonać ją także wtedy, gdy specjalista chce ocenić prawidłowość przylegania soczewek kontaktowych do rogówki. Pachymetria wykonywana jest także jako badanie towarzyszące, gdy bada się ciśnienie śródgałkowe. Należy również podkreślić, że cieńszą od standardowej rogówkę mają osoby m.in. z krótkowzrocznością (także po korekcji laserowej), zespołem Downa lub suchego oka, a z kolei grubsza rogówka występuje u osób np. z nadwzrocznością, cukrzycą oraz degeneracjami rogówki.

2018-10-09 12:25

Inne artykuły