Czy warto decydować się na kolektory słoneczne?

Aby przetworzyć energię z promieniowania słonecznego na energię cieplną, należy wykorzystać kolektory słoneczne, zwane również solarami. Sprawdźmy, jakie są ich rodzaje oraz jakimi cechami się charakteryzują.

Kolektory płaskie i próżniowe

Widok kolektorów słonecznych na dachach domów nie należy już do rzadkości. Jest to rodzaj ogrzewania pasywnego, który absorbuje promieniowanie słoneczne i wykorzystuje je do wspomagania instalacji centralnego ogrzewania lub do ogrzania wody użytkowej. Wyróżnia się dwa rodzaje kolektorów słonecznych – płaskie i próżniowe.

W kolektorach płaskich najważniejszym elementem jest absorber składający się z blachy (z miedzi lub aluminium), która pokryta jest warstwą absorbującą promieniowanie słoneczne. Pod nią znajdują się rurki, w których przepływa glikol – płyn solarny będący mieszaniną wody i glikolu propylenowego. Odbiera on ciepło z absorbera i przemieszcza do instalacji solarnej, którą może być zbiornik wody użytkowej. Po tym procesie glikol wraca do kolektora, w którym ogrzewa się ponownie od absorbera. Kolektory próżniowe składają się natomiast z pojedynczych szklanych rur, w których znajduje się absorber. Różnica polega na tym, że izolację cieplną stanowi w nich próżnia, podczas gdy w kolektorach płaskich jest to wełna mineralna.

Zalety oraz wady stosowania kolektorów słonecznych

Przyjrzyjmy się jeszcze zaletom oraz wadom korzystania z kolektorów słonecznych. Urządzenia te umożliwiają zaoszczędzenie znacznych sum pieniędzy. Kolektory pozwalają bowiem na zaspokojenie ok. 70% rocznego zapotrzebowania w energię cieplną potrzebną do ogrzania wody użytkowej. Jest to bardziej opłacalne w dużych rodzinnych domach, ponieważ im więcej wody wykorzystujemy, tym więcej pieniędzy oszczędzamy.

Należy również pamiętać, że efektywność kolektorów zależy od ogólnego czasu nasłonecznienia, a nie od jego mocy lub wysokiej temperatury, dlatego skuteczność w pochmurne dni będzie wyższa, dzięki lepszej izolacji cieplnej. Zaletą i jednocześnie wadą kolektorów słonecznych jest ich koszt. Może on wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale na rynku istnieje wielu producentów tego typu urządzeń, a ponadto uruchomione zostały programy dotujące kolektory, co przekłada się na niższe ceny instalacji.

Przeszkodą może być również fakt, że wybierając kolektory słoneczne, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak: ustawienie domu oraz rodzaj dachu i jego pokrycia. Jednakże pozwalają one również uniezależnić się częściowo od zewnętrznych dostawców energii, co jest równie częstym argumentem, jak energooszczędność oraz ekologia – zauważa ekspert z firmy TWM-TERMO, która zajmuje się m.in. montażem nowoczesnych systemów solarnych.

 

2017-01-08 10:08

Inne artykuły