Czy osoba po wypadku ma prawo do prywatnego leczenia?

Wypadki przytrafiają się wszędzie – czy to na drodze, w pracy, czy w domu – i zawsze mają przykre konsekwencje. Wiążą się bowiem ze stratami materialnymi, ale przede wszystkim stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Chcąc wrócić do pełnej sprawności po wypadku, powinniśmy jak najszybciej podjąć specjalistyczne leczenie. Czy może być ono prywatne?

Leczenie po wypadku

Znaczenie szybkiego znalezienia się pod specjalistyczną opieką lekarską po wypadku jest niebagatelne. Pozwoli to zdiagnozować przyczyny wszelkich dolegliwości powstałych w wyniku zdarzenia i na czas podjąć działania medyczne oraz rehabilitacyjne, dzięki którym możliwe będzie odzyskanie sprawności i powrót do normalnego funkcjonowania. Oczywiście zdarzają się wypadki  tragiczne w skutkach, kiedy uszczerbek na zdrowiu okazuje się nieodwracalny i nie da się w pełni przywrócić dawnej sprawności. Nie oznacza to jednak, że szybkie leczenie i rehabilitacja w takiej sytuacji nie są potrzebne. Wręcz przeciwnie, specjalistyczna opieka lekarska to skuteczny sposób na znaczną poprawę jakości życia poszkodowanego pacjenta. Niezależnie od stopnia uszczerbku na zdrowiu, wizyta u lekarza, a często też leczenie po wypadku jest zatem koniecznością. W wielu przypadkach konieczne jest tu kompleksowe postępowanie obejmujące szczegółową diagnostykę obrazową, badania laboratoryjne, a także konsultacje specjalistyczne. Niestety, standardy publicznej służby zdrowia najczęściej znacznie wydłużają drogę, jaką musi przejść osoba poszkodowana po wypadku, by wrócić do pełnej sprawności. Kolejki na wizyty i badania sprawiają, że oczekiwanie na leczenie może być mało komfortowe, a nieraz wręcz niebezpieczne, jeśli konieczna jest szybka interwencja. Nic więc dziwnego, że wielu pacjentów decyduje się na skorzystanie z prywatnego leczenia. Niepubliczna opieka zdrowotna oznacza bowiem szybkie otrzymanie specjalistycznej pomocy, dzięki czemu czas powrotu do zdrowia będzie krótszy. Polskie prawodawstwo dopuszcza możliwość podjęcia przez pacjenta leczenia w placówkach prywatnych, jeśli tylko będzie to zasadne i celowe, a więc kiedy wykonywane badania i zabiegi będą bezpośrednio związane z uszczerbkiem na zdrowiu, którego dana osoba doznała na skutek wypadku. 

Finansowanie leczenia po wypadku

Krótsze oczekiwanie na leczenie i często lepszy jego standard, jak to ma miejsce w przypadku usług prywatnych, wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Jak się jednak okazuje, nie musi ich ponosić pacjent, a ubezpieczyciel. Ponieważ to od poszkodowanego zależy, gdzie i w jaki sposób podejmie leczenie, ubezpieczyciel ma obowiązek pokrycia jego kosztów w ramach odpowiedzialności cywilnej, o ile celowość leczenia nie będzie budziła wątpliwości. Aby móc zapewnić poszkodowanym kompleksową opiekę, niektóre firmy, takie jak Instytut Medycyny Interwencyjnej, świadczą usługi z zakresu medycyny i ubezpieczeń. Dzięki temu pacjent może liczyć na szybkie i profesjonalne leczenie, a także fachową pomoc w dochodzeniu odszkodowań.

2019-06-11 12:38

Inne artykuły