Compliance, czyli zarządzanie zgodnością

Compliance polega na zapewnieniu zgodności działalności operacyjnej danego przedsiębiorstwa z krajowymi oraz międzynarodowymi wymogami prawa oraz przepisami branżowymi. Działania, podejmowane w ramach procedury compliance, mają także na celu dostosowanie działalności firmy do regulacji oraz standardów wewnętrznych i zasad etyki. Sprawdź, na czym dokładnie polega cała procedura.

Zarządzanie zgodnością, czyli compliance, pozwala przeciwdziałać nieprzestrzeganiu przepisów FATCA oraz nieposiadaniu stosownej dokumentacji. Ponadto dzięki odpowiednio prowadzonemu procesowi zarządzania zgodnością, będziemy mieli pewność właściwego wykonywania przepisów podatkowych oraz VAT. Unikniemy korupcji, konfliktu interesów czy naruszeń postanowień ustawy o ochronie danych osobowych oraz praw pracowniczych. Będziemy mogli być także spokojni o przestrzeganie norm, związanych z ochroną środowiska naturalnego. Jak wygląda zarządzanie zgodnością krok po kroku?

Ryzyka

Pierwszym etapem w procesie zarządzania zgodnością będzie zapoznanie się z ryzykami, występującymi w konkretnym przedsiębiorstwie. W tym celu przeprowadza się audyty istniejących struktur, procesów i regulacji, weryfikuje egzekwowanie zasad etyki oraz identyfikuje ryzyka, związane z brakiem stosowania określonych procedur lub ich nieprzestrzeganiem.

Plan

Gdy ryzyka zostaną zidentyfikowane, nadchodzi czas na wdrożenie procedur zaradczych według określonego planu. W tym celu tworzy się nowe procedury i wewnętrzne regulacje, strategie zarządzania ryzykiem, a także określa mechanizmy, które będą miały za zadanie wykrycie potencjalnych nieprawidłowości.

Aby sporządzić odpowiedni plan działań, trzeba także przeanalizować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz z góry określić mechanizmy raportowania i zgłaszania niepożądanych działań.

Kompleksowy program zarządzania zgodnością oferuje swoim klientom kancelaria podatkowo-prawna Ożóg Tomczykowski. Kancelaria od wielu lat z sukcesem wspiera klientów w wysokiej budowaniu pozycji na rynku oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa, a także efektywności prowadzonego biznesu.

Doradztwo i wsparcie

Compliance to także bieżące doradztwo oraz wsparcie. Na działania doradcze składać się będą także pomoc w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych, wspieranie klientów w kontaktach z kontrahentami, przeprowadzanie szkoleń oraz, co niezmiernie ważne, przygotowywanie przedsiębiorstwa do kontroli, które będą prowadzone przez organy państwowe.  

2019-07-11 07:46

Inne artykuły