Co warto wiedzieć o przeglądach gaśnic?

Obowiązek obecności gaśnicy o masie jednego kilograma w pojeździe osobowym jest wpisany do kodeksu drogowego. Każde takie urządzenie ma swój okres gwarancji (jest on podany przez producenta i wynosi około pięciu lat od daty produkcji gaśnicy) oraz termin przeglądu technicznego, na którym skupimy się w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Czy przegląd gaśnicy jest obowiązkowy?

W przypadku zatrzymania pojazdu przez policję, pracownicy służby mogą sprawdzić jedynie, czy kierowca rzeczywiście posiada sprawną i gotową do użytku gaśnicę. Jeżeli nie ma ona wykonanego przeglądu, nie powinni jednak wystawiać mandatu, ponieważ kodeks drogowy nic nie mówi o obowiązku robienia regularnych przeglądów. Warto zatem samemu kontrolować daty przeglądów i gdy zbliża się odpowiedni termin – udać się do specjalisty, który sprawdzi gaśnicę pod względem sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w dokumentach. Będziemy mieć wtedy pewność, że wożone przez nas urządzenie jest zdolne do działania i ratowania życia w trakcie zagrożenia lub ewentualnego pożaru.

Na czym polega przegląd gaśnicy?

Przegląd techniczny gaśnicy polega na sprawdzeniu jej stanu technicznego oraz ewentualnej naprawie i dopuszczeniu do użytku przez następny rok. Dokonuje go specjalista ze specjalistycznej firmy zajmującej się tego typu czynnościami. Podczas zakupu gaśnicy samochodowej warto zwrócić uwagę na jej datę produkcji, ponieważ może się zdarzyć, że termin ich przeglądu jest krótszy niż jeden rok ze względu na czas, który przeleżały na magazynie. Istnieje również możliwość przeprowadzenia „przeglądu zerowego” od razu po zakupie. Po jego wykonaniu specjalista nakleja etykietkę kontrolną z terminem kolejnego przeglądu za rok.

Kiedy należy przeprowadzić przegląd gaśnicy?

Gaśnice, które mają znak CE, powinny być poddawane badaniom Urzędu Dozoru Technicznego w terminie określonym w deklaracji zgodności gaśnicy. Dla gaśnic proszkowych o masie 6 kg jest to 20 lat, a dla gaśnic śniegowych – 10 lat. W polskim prawie istnieje zapis dotyczący gaśnic samochodowych, który zobowiązuje kierowców do wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.
Należy pamiętać, że polskie prawo ma wyższość nad wytycznymi producenta, który zaleca przeprowadzenie przeglądu gaśnicy w okresie dwóch lat od daty produkcji – podkreśla specjalista z firmy Iskron z Gliwic, która oferuje m.in. sprzedaż i serwis gaśnic, a także usługi, takie jak: przegląd techniczny, napełnianie gaśnic i agregatów gaśniczych, wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, projektowanie instalacji oddymiania oraz ostrzegania pożarowego, a także wykonawstwo oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
2017-09-12 16:13

Inne artykuły