Co warto wiedzieć o diagnostyce maszyn przemysłowych

Utrzymanie sprawności parku maszynowego to dla przedsiębiorstw produkcyjnych warunek skutecznego działania. Urządzenia i maszyny niezbędne w procesach produkcji powinny być nie tylko prawidłowo użytkowane, ale też odpowiednio serwisowane. Diagnostyka maszyn przemysłowych jest kwestią, której nie wolno lekceważyć. Wszelkie zaniedbania mogą generować nie tylko dodatkowe koszty związane z naprawą, ale także straty spowodowane przestojem linii produkcyjnej.

Co obejmuje diagnostyka maszyn przemysłowych?

Celem diagnostyki maszyn przemysłowych jest przede wszystkim sprawdzenie działania wszystkich podzespołów i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w ich pracy. Zdaniem eksperta z firmy Scanwir specjalizującej się w diagnostyce i remontach maszyn przemysłowych:

Najczęstszą przyczyną awarii maszyn przemysłowych jest brak systematycznej diagnostyki. Wielu przedsiębiorców wychodzi z założenia, że jeśli jakieś urządzenie nie wykazuje nieprawidłowości podczas pracy, to wszystko jest z nim w porządku. Niestety czasami z pozoru niegroźne uszkodzenie któregoś z podzespołów, które początkowo nie wpływa negatywnie na działanie urządzenia z czasem może doprowadzić do uszkodzenia kolejnych elementów. Skutkiem tego mogą być poważne awarie. W wielu przypadkach można ich uniknąć poprzez poddawanie maszyn okresowej diagnostyce. Usługa diagnostyki obejmuje kompleksowe sprawdzenie wszystkich mechanicznych oraz elektronicznych podzespołów maszyny, określenie stopnia zużycia części, które należy okresowo wymieniać, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy poszczególnych elementów i przedstawienie możliwych rozwiązań problemu. Wszystkie te działania mają na celu uniknięcie awarii oraz związanych z nimi konsekwencji.

Jakie maszyny przemysłowe poddaje się diagnostyce?

Jak pokazuje praktyka do maszyn, które najczęściej poddawane są diagnostyce należą: taśmociągi bez względu na długość i rodzaj napędu, stoły transportowe o dowolnym udźwigu czy wentylatory każdej mocy. Ponieważ są to grupy maszyn spełniające kluczowe zadania w procesie produkcyjnym warto wykonanie diagnostyki zlecić firmie, która po pierwsze, zrealizuje zlecenie rzetelnie i terminowo. Po drugie, w razie wykrycia usterki podejmie się niezbędnych napraw czy remontów diagnozowanej maszyny. Po trzecie może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, wykwalifikowanym zespołem pracowników czy profesjonalnym zapleczem narzędziowym, a także rekomendacjami od przedsiębiorstw, które korzystały już z jej usług. Powierzenie diagnostyki i remontu jednemu podmiotowi skraca czas ewentualnego przestoju, a także wymiernie zmniejsza koszty usługi.

2019-02-11 13:56

Inne artykuły