Charakterystyka układów plastyfikujących

Formowanie wtryskowe to jedna z najważniejszych metod obróbki tworzyw sztucznych. Technika ta polega na ogrzaniu i stopieniu tworzywa w formie granulatu, a następnie wtłoczeniu uplastycznionego materiału do formy wtryskowej. Proces ten odbywa się przy użyciu wtryskarek, których serce stanowi układ plastyfikujący.

Czym są i do czego służą układy plastyfikujące?

Zadaniem wtryskarek jest plastyfikacja granulatu i wtłoczenie go do specjalnie przygotowanej formy, w którym tworzywo zastyga i tym sposobem nadaje się mu pożądany kształt. Do wtryskarki tworzywo trafia w postaci granulatu, a więc konieczne jest jego ogrzanie i uplastycznienie. Do tego właśnie służy układ plastyfikujący, składający się z następujących komponentów:

  • ślimaka;
  • cylindra;
  • zaworu zamykającego;
  • głowicy;

Najistotniejszą rolę w procesie plastyfikacji materiału odgrywa ślimak, który odpowiada za jakość i konsystencję uzyskanego tworzywa. - Mówi przedstawiciel firmy POL-SERVICE z Rzeszowa, która oferuje maszyny do przetwórstwa tworzyw. - W ogrzewanym cylindrze ślimak uplastycznia tworzywo, powoduje jego homogenizację, czyli wymieszanie składników i uzyskanie jednorodnej masy, którą następnie dozuje i za pomocą dyszy wtryskuje do formy. Podstawą prawidłowego działania ślimaka jest jego odpowiednia geometria oraz długa żywotność. W tym celu obok standardowych ślimaków azotowanych produkuje się również komponenty bimetaliczne, które charakteryzują się większą odpornością na uszkodzenia. Warto bowiem zaznaczyć, że w związku z intensywną eksploatacją, układy plastyfikujące, w tym zwłaszcza ślimaki i cylindry, narażone są na działanie szkodliwych czynników, takich jak wysoka temperatura czy ciśnienie. Do tego przebywają w stałym kontakcie z obrabianym materiałem. Nic więc dziwnego, że elementy układu plastyfikującego ulegają ścieraniu i korozji, tym samym powodując pogorszenie jakości tworzywa i zwiększanie kosztów produkcji. Dlatego też ślimaki i inne części wtryskarek poddaje się regularnie procesom regeneracji, dzięki którym produkcja daje satysfakcjonujące rezultaty.

Rodzaje układów plastyfikujących

Układy plastyfikujące mogą mieć różną budowę, w zależności od ich przeznaczenia i rodzaju przetwarzanego materiału. Główny podział układów plastyfikujących związany jest z ilością ślimaków, wyróżniamy bowiem układy jednoślimakowe oraz dwuślimakowe. Układy jednoślimakowe mogą mieć przy tym różne wersje cylindrów i ślimaków – wyróżniamy m. in. ślimaki konwencjonalne, barierowe, trójstrefowe czy dwuwchodowe. Z kolei układy dwuślimakowe dzielimy na współbieżne, gdzie obrót ślimaków następuje w tym samym kierunku, skośne oraz równoległe. Wybór odpowiedniego zestawu komponentów jest kluczowy dla procesu produkcji. Dobrze dobrany układ plastyfikujący pozwala zwiększyć efektywność pracy wtryskarki, a także poprawić jakość tworzywa.

2017-09-18 12:01

Inne artykuły