Charakterystyka studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja to kierunek interdyscyplinarny, a zatem studiowanie na nim oznacza zdobywanie wiedzy z zakresu wielu różnych dziedzin. Dodatkowo, studenci mogą wybierać spośród różnych specjalności, dzięki czemu łatwiej i szybciej wdrażają się w problematykę najmocniej związaną ze szczególnie interesującym ich zagadnieniem. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice kierunku.

Kandydaci na studia licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja w Gdańskiej Szkole Wyższej mają do wyboru dwie specjalności: zarządzanie w turystyce oraz dietetykę i usługi żywieniowe. Studia I stopnia zamykają się w sześciu semestrach, a absolwent po ich ukończeniu otrzymuje tytuł licencjata.

Turystyka i rekreacja: zarządzanie w turystyce

Program kształcenia na studiach licencjackich tej specjalności obejmuje szeroki materiał z zakresu ekonomii, nauk społecznych i przyrodniczych. Absolwent kierunku ma posiadać wiedzę (historyczną) krajoznawczą oraz swobodnie poruszać się w kwestiach związanych z kulturą, architekturą i sztuką. Duży nacisk kładzie się na naukę języka obcego oraz geografii, ale także zdobywania (innych umiejętności)  umiejętności społecznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.  

Absolwent zarządzania w turystyce musi wykształcić łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania komunikacji, posiadać zdolność organizowania przedsięwzięć rekreacyjnych i podróżniczych, w tym przygotowywania oferty turystycznej. Student w toku nauki zdobywa także wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rynek pracy oferuje szerokie możliwości absolwentom turystyki i rekreacji o specjalności zarządzania. Po ukończeniu studiów można liczyć na zatrudnienie w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, hotelach, ale także ośrodkach doradztwa rolniczego, organizacjach () pozarządowych, a nawet w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej.

Turystyka i rekreacja: dietetyka i usługi żywieniowe

Student specjalności dietetyka i usługi żywieniowe zdobywa wiedzę umożliwiającą wykonywanie pracy polegającej na planowaniu odżywiania i przygotowaniu zdrowej diety dla osób o rozmaitych potrzebach, uwzględniającej m.in. wiek, upodobania, problemy zdrowotne i aktywność fizyczną.

Przygotowanie do samodzielnej pracy w tym zakresie umożliwiają gruntowne studia przedmiotów kierunkowych, takich jak biochemia, analiza i ocena jakości żywności, czy ekologia i towaroznawstwo produktów żywnościowych. Ponadto program studiów obejmuje m.in. przedmioty związane z fizjologią człowieka, pedagogiką i ochroną środowiska.

Studia licencjackie o specjalności dietetyka i usługi żywieniowe skierowane są do osób zainteresowanych pracą w sektorach związanych z produkcją i przetwarzaniem żywności, a także placówkach sportowych, ochrony zdrowia i opieki społecznej, przedszkolach i szkołach jako intendent, organizacjach konsumenckich, jednostkach inspekcji sanitarnej. Absolwenci mają także wiedzę i kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności w zakresie świadczenia usług żywieniowych oraz dietetycznych.

2018-01-29 13:31

Inne artykuły