Cele i misje przedsiębiorstw

Każde przedsiębiorstwo już na etapie planowania stawia sobie konkretne cele. Cała działalność natomiast jest dążeniem do tego celu, jednak droga do niego składa się z konkretnych mniejszych motywacji. Wydaje się, że najważniejszym celem przedsiębiorstw jest sama egzystencja. Jeśli firma istnieje, rozwija się w swoim tempie, jest dochodowa i zapewnia płynność finansową – spełnia ustalone zadanie. Oczywiście te warunki są niezbędne do funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Należy jednak zweryfikować, że są to wymagane cele, ale nie ostateczne. Stanowią jedynie konieczne warunki do spełniania innych zadań.

Równie zrozumiałe jest także dążenie do maksymalnego przewyższenia strat zyskami. Jest to cel wspólny wszystkich osób zaangażowanych w działalność firmy – zarówno właścicieli, jaki i pracowników. Na dobro przedsiębiorstwa zatem składają się poszczególne interesy jednostek, w tym także klientów, którzy czerpią zyski, otrzymując oczekiwany produkt.

Oprócz celów odróżnia się także misję przedsiębiorstwa. Misje oznaczają wartości charakterystyczne dla danej spółki oraz są zgodne z pierwotnym zamysłem przedsiębiorstwa. Misja jest poniekąd charakterem albo osobowością danej firmy, określa podstawowe informacje dotyczące celowości właśnie, dążeń, grupy docelowej i produktu. Do postawionego sobie celu tudzież do ustalonej misji prowadzi konkretna strategia. Strategia jasno precyzuje rodzaj działania, z uwzględnieniem różnych jego wariantów.

Podsumowując, do celów przedsiębiorstw należą czynniki takie jak zysk, wzrost sprzedaży, udziałów, wzrost wkładu na rynku, innowacyjność oraz dbanie o pozytywny wizerunek i jak najlepsze relacje z klientem. Dzięki dobrze opracowanej strategii konsumenci rozpoznają znak firmowy, kojarzą logo z reprezentującą je firmą oraz wiążą je z pozytywnymi emocjami i pożądaniem.

Pamiętajmy również, że bardzo ważne jest realistyczne zaplanowanie opisanej powyżej ścieżki. Wszystkie postawione cele, misja firmy oraz strategia muszą być możliwe do osiągnięcia oraz realizacji na każdym etapie.


2015-10-12 11:29

Inne artykuły