Artykuły BHP - przegląd rozwiązań

Każdy pracownik powinien stosować się do reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od tego, na jakim stanowisku jest zatrudniony. W niektórych zawodach pracownicy powinni być wyposażeniu w odpowiednie artykuły, służące ochronie zdrowia w czasie wykonywania obowiązków służbowych – dotyczy to między innymi profesji związanych ogólnie z branżą budowlaną. Oto krótki przegląd artykułów BHP, niezbędnych w niebezpiecznym środowisku pracy.

Odzież ochronna

To podstawowa i najszersza kategoria artykułów BHP. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, spodnie oraz obuwie. Warto zwrócić uwagę, że odzież ochronna nie jest tożsama z odzieżą roboczą.

Zadaniem odzieży ochronnej jest, jak wskazuje sama jej nazwa, chronienia ciała pracownika przed czynnikami mogącymi powodować jego uszkodzenia – mówi przedstawiciel sklepu internetowego Sprzęt-PożCzynniki te to między innymi wysoka i niska temperatura, otarcia od ostrych krawędzi przedmiotów, kontakt z substancjami chemicznymi, ogień, napięcie elektryczne... Tymczasem odzież robocza to każdy rodzaj odzieży, którą pracownik zakłada na czas wykonywania swoich obowiązków. Jest nią zarówno strój budowlańca, elektryka, jak również pracownika sklepu czy kelnera. 

Odzież robocza znacząco różni się od zwykłych ubrań, przede wszystkim pod względem tkanin. Do jej produkcji używa się bardzo trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów. W zależności od tego, w jakim celu odzież ma być używana, musi ona spełniać określony normy, przykładowo dotyczące ochrony ogniowej. Odzież robocza dodatkowo wyposażana jest w liczne kieszenie oraz wzmocnienia.

Dodatkowe akcesoria ochronne

Ubiór pracownika tworzy nie tylko odzież ochronna, ale również dodatkowe akcesoria, które powinny być skompletowane odpowiednio w zależności od wykonywanego zawodu i zagrożeń na danym stanowisku pracy. Do akcesoriów tych zaliczamy:

  • Kaski ochronne – chronią głowę noszącej jej osoby przed uszkodzeniami powstającymi w wyniku uderzenia spadającymi przedmiotami. Standardowy element wyposażenia budowlańców – hełmy posiadają różne kolory, każdy z nich odpowiada stanowisku noszącej ją osoby.
  • Nauszniki – słuchawki ochronne mają za zadanie ograniczanie natężenia hałasu, słyszanego przez pracownika. Należy pamiętać, że nadmierny hałas nie tylko powoduje uszkodzenia słuchu, ale również może powodować rozproszenie koncentracji.
  • Okulary – wytwarzane są z wytrzymałych, przezroczystych tworzyw sztucznych i dokładnie przylegają do obszarów twarzy wokół oczu. Dzięki temu skutecznie chronią przed drobinami metalu, kurzem, pyłem i innymi czynnikami, nie ograniczając przy tym widoczności.
  • Maski i półmaski – chronią pracownika przez wdychaniem zanieczyszczeń, takich jak pyły i kurz, powstające np. w wyniku cięcia materiałów budowlanych. W ten sposób zabezpieczają drogi oddechowe i minimalizują ryzyko rozwoju chorób takich jak astma czy nowotwory.
2019-03-08 08:47

Inne artykuły