Aktualności

Gadżety reklamowe - które najlepiej spełnią swoją funkcję?

2015-11-02 09:28:46

Powszechnie wiadomo, że wizerunek firmy i świadomość jej istnienia na rynku kształtuje wiele czynników, do których zaliczają się głównie prowadzenie strony internetowej, kolportaż ulotek czy tak modne ostatnio profile firmowe n

Więcej

Audyt podatkowy - co to takiego i gdzie znajdzie swoje zastosowanie?

2015-10-26 08:00:30

Audyt podatkowy jest nieocenioną pomocą dla każdego klienta. Najprościej mówiąc - to identyfikacja ryzyka podatkowego, mogącego pojawić się w różnych rodzajach działalności gospodarczej. To także rozpoznanie oszczędności po

Więcej

W jaki sposób prawidłowo prowadzić księgi handlowe?

2015-10-22 13:14:10

Zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w indywidualny sposób (na podstawie wpisy do CEIDG, jak i różnego rodzaju spółki są zobowiązane do prowadzeni ewidencji podatkowej poprzez prowadzenie ewidencji ryczał

Więcej

Profile różnego rodzaju przedsiębiorstw

2015-10-19 11:22:31

Teoretycznie i w zgodzie z przepisami prawa przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym, który prowadzi działalność gospodarczą w różnorodnych dziedzinach. Celem takiej działalności bez wątpienia są względy zarobkowe. W świetle prawa przedsiębiorstwo jest niezależne finansowo

Więcej

Sytuacja polityczna przedsiębiorstw i polityka rządowa

2015-10-16 11:00:00

Rząd wykazuje zainteresowanie rozwijającymi się przedsiębiorstwami. Na konkurencyjnym rynku start nowych albo rozwój małych firm jest bardzo trudny. Polityka rządowa ma na celu wspierać działania poszczególnych przedsiębiorstw. W tym celu państwo podejmuje odpowiednie kroki, aby chronić interesy małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej

Cele i misje przedsiębiorstw

2015-10-12 11:29:29

Każde przedsiębiorstwo już na etapie planowania stawia sobie konkretne cele. Cała działalność natomiast jest dążeniem do tego celu, jednak droga do niego składa się z konkretnych mniejszych motywacji. Wydaje się, że najważniejszym celem przedsiębiorstw jest sama egzystencja. Jeśli firma istnieje, rozwija się w swoim tempie, jest dochodowa i zapewnia płynność finansową – spełnia ustalone zadanie. Oczywiście te warunki są niezbędne do funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Należy jednak zweryfikować, że są to wymagane cele, ale nie ostateczne. Stanowią jedynie konieczne warunki do spełniania innych zadań.

Więcej

Stan gospodarki w Polsce a rozwój przedsiębiorstw

2015-07-27 13:57:58

Momentem przełomowym w polskim systemie gospodarczym w Polsce była prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych oraz przyjęcie liberalnej postawy w kwestii zakładania nowych firm. Odtąd gospodarka została znacząco zdynamizowana i zaklasyfikow

Więcej

Katalogowanie firm – wnioski

2015-07-27 13:51:16

Biznes, zarządzanie, przedsiębiorczość – wszystkie pojęcia oscylują wokół ogólnej definicji działalności gospodarczej. Określają strategię zarządzania ludźmi oraz osiągania wyznaczonych przez firmy celów. Kompleksowa baz

Więcej