Wpływ właściwego wychowania przedszkolnego na rozwój dziecka

Wiek przedszkolny to czas, w którym chłonie ono jak najwięcej informacji z otaczającego je świata, a także w którym zdobywa wiele umiejętności niezbędnych nie tylko w szkole, ale też w całym późniejszym życiu. Korzystny wpływ wychowania przedszkolnego na rozwój dziecka zasadza się na dwóch kluczowych czynnikach: możliwości funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz kompleksowym przygotowaniu placówki do roli, jaką ma za zadanie odgrywać.

Socjalizacja

Rzadko zdarza się, by w samej rodzinie maluch miał kontakt z większą liczbą osób równych mu mniej więcej statusem i wiekiem. Nawet okazjonalne spotkania z dziećmi naszych znajomych nie zastąpią mu codziennych interakcji z grupą rówieśniczą, w której uczy się m.in. tego, że istnieją inni, że mają swoje potrzeby i że warto nauczyć się z nimi współpracować.

W przedszkolu dziecko intensywnie rozwija więc zdolności komunikacyjne, uczy się zrozumienia, akceptacji i tolerancji, wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności oraz więzi społecznej, kształtuje wreszcie postawy i własną osobowość. Zdobywa wiedzę na temat norm, zasad i akceptowanych zachowań. Dojrzewa emocjonalnie, a przy tym utwierdza się w swej samodzielności poprzez realizację zadań na miarę jego możliwości.

Wszechstronny rozwój

Przedszkole to bowiem nie tylko socjalizacja, ale też wszechstronna stymulacja na drodze różnorodnych, odpowiednio przygotowanych zajęć i zabaw – zarówno spontanicznych, jak i zorganizowanych. Rytmika i gimnastyka, a także rozmaite gry (np. berek) rozwijają m.in. koordynację wzrokowo-ruchową czy orientację przestrzenną. Podobnie rzecz ma się z zajęciami plastycznymi, które dodatkowo uczą precyzji i wyrabiają w dziecku poczucie estetyki, a przy okazji przygotowują malucha do czekającej go wkrótce nauki czytania i pisania (np. poprzez trening umiejętności rozpoznawania i odwzorowywania kształtów).

W placówkach, które za cel stawiają sobie znacznie więcej niż tylko realizację podstawy programowej – takich jak choćby przedszkole Elfik w Sosnowcu – rozwój dziecka jest nie tylko stymulowany, ale też skrupulatnie monitorowany, co pozwala odkryć i doskonalić szczególne zdolności naszej pociechy, jak również dostrzec ewentualne deficyty oraz podjąć odpowiednie działania wyrównawcze.

2018-10-01 13:18

Inne artykuły